online, 28.06.2023

» ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
  .............................................................
  Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń.
  > Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
  1.    Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH
  •    Zmiana formatu karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878
  •    Zmiana podejścia dotycząca podawania danych dostawcy
  •    telefon alarmowy
  •    jak sprawdzić, czy karta charakterystyki od dostawcy jest poprawna
  •    zastosowania zidentyfikowane i odradzane
  •    język
  •    aktualizacja, data ważności karty
  •    identyfikator produktu
  •    informacje podane w karcie wynikające z rozporządzenia CLP
  •    scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:
  - kiedy musi się pojawić
  - kto ma go sporządzić
  - czego będzie dotyczyć
  - jakie informacje będzie zawierać – format
  - poziom szczegółowości
  - jak go wdrożyć i ile jest czasu
  •    czy w karcie charakterystyki dla mieszaniny zamieszcza się scenariusze narażenia
  •    nowe podejście do przekazywania informacji – format xmlSDS
  2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia
  •    omówienie przykładowych kart lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia

  > Wykładowca: Specjalista

  > TERMIN: 28.06.2023 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł


  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 27.06.2023
  Zgłoszenie online