online, 26.10.2023

» Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (podstawy)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym (3 części) poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części- II: Oznakowanie -23.11.2023, III: karty charakterystyki 05.12.2023.

  > Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
  a)    założenia rozporządzenia CLP
  - omówienie kryteriów klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia
  - wytyczne odnoszące się do klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia fizyczne
  - kryteria klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla środowiska
  •    ważne definicje
  •    gdzie podać w karcie charakterystyki informacje dotyczące klasyfikacji
  •    zanieczyszczenia substancji – w jaki sposób podejść do klasyfikacji
  •    sposób postępowania podczas dokonywania klasyfikacji
  •    rozwiązywanie problemów
  •    wartości graniczne
  •    rola i zastosowanie oceny eksperta
  •    specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
  •    wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania – w jaki sposób używać
  •    zmiany ATP – jak stosować
  •    zasady pomostowe dla mieszanin
  •    identyfikacja i analiza informacji dostępnych dla substancji i mieszanin
  •    w jaki sposób podejść do produktów sprowadzonych spoza UE
  2. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych  korzystając z kryteriów podanych w rozporządzeniu CLP.

  > Wykładowca: Wieloletni wykładowca. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

  > TERMIN: 26.10.2023 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > UWAGA: Przy zgłoszeniu na cześć I, II, III w ramach bloku tematycznego „Karty charakterystyki” uzyskują Państwo rabat 5% niezależnie od uzyskanych pozostałych rabatów.


  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 25.10.2023

  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online