online, 30.05.2023

» Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (online)

Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym (3 części) poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części- II: Oznakowanie -12.06.2023, III: karty charakterystyki 28.06.2023.


Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
a)    założenia rozporządzenia CLP
- omówienie kryteriów klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia
- wytyczne odnoszące się do klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia fizyczne
- kryteria klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla środowiska
•    ważne definicje
•    gdzie podać w karcie charakterystyki informacje dotyczące klasyfikacji
•    zanieczyszczenia substancji – w jaki sposób podejść do klasyfikacji
•    sposób postępowania podczas dokonywania klasyfikacji
•    rozwiązywanie problemów
•    wartości graniczne
•    rola i zastosowanie oceny eksperta
•    specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
•    wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania – w jaki sposób używać
•    zmiany ATP – jak stosować
•    zasady pomostowe dla mieszanin
•    identyfikacja i analiza informacji dostępnych dla substancji i mieszanin
•    w jaki sposób podejść do produktów sprowadzonych spoza UE
2. Æwiczenia z zakresu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych  korzystając z kryteriów podanych w rozporządzeniu CLP.

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 30.05.2023 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł
>Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> UWAGA: Przy zgłoszeniu na cześć I, II, III w ramach bloku tematycznego „Karty charakterystyki” uzyskują Państwo rabat 5% niezależnie od uzyskanych pozostałych rabatów.


UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 29.05.2023

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online