online, 29.03.2023

» „Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Rozporządzenie REACH
- rejestracja i numery rejestracyjne
- sposób postępowania podczas importu substancji
- info o wyłącznym przedstawicielu
- baza substancji zarejestrowanych
- tonaż – inny sposób liczenia
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
- BREXIT – nowe obowiązki firm
- kary za brak rejestracji

2. Karta charakterystyki
- zmiana załącznika II rozporządzenie 2020/878 – okresy przejściowe, sekcje, które się zmienią, UFI
- koniec okresu przejściowego – 31.12.2022 roku
- jak sprawdzić, czy jest aktualna,
- numery rejestracyjne - gdzie powinny być podane w karcie,
- scenariusze narażenia – w jaki sposób powinny być przedstawione w karcie charakterystyki, nowa strategia.

3. Procedura udzielania zezwoleń:
- warunki zezwolenia
- lista substancji SVHC

4. Rozporządzenie CLP
- art. 15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany
- kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy  go generować
- okresy przejściowe
- czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?
- informacje potrzebne do zgłoszenia
- nowe ATP i ich zastosowanie

5. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.


> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 29.03.2023 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  836,40 zł

> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 28.03.2023


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online