online, 23-24.03.2023

» "Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych ¬ródłowych."

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)
1.Wytyczne OECD
2.Wytyczna Nr 19– Advisory Document of the Working Group on Good Laboratory Practice on the Management, Characterisation and Use of Test Items
3.Wytyczna OECD Nr15 – Establishment and Control of Archives that Operate in Compliance with the Principles of GLP
4.Wytyczna OECD Nr 22 - Advisory Document of the Working Party on Good Laboratory Practice on GLP Data Integrity
5.Zarządzanie ryzkiem w przypadku materiału badanego i archiwizacji – identyfikacja, analiza, postępowanie
6.Dane źródłowe – wymagane informacje w Karcie badania/Dzienniku Laboratoryjnym
7.Wytyczna OECD Nr 13 – The Application of the OECD Principles of GLP to the Organisation and Management of Multi-Site Studies
─ rola, odpowiedzialność  i komunikacja kierownika badania, głównego wykonawcy, jednostki zapewnienia jakości, zarządzającego jednostka badawczą, zarządzającym miejscem wykonywania badania;
─ szczegółowe informacje wymagane w sprawozdaniu z badania Multi-Site;
─warsztaty praktyczne – praca samodzielna:
─ przykładowe badania Multi-Site,
─ najczęściej występujące odstępstwa,
─ przykładowe SPO.
8.Dyskusja dotycząca warsztatów.
9.Pytania i odpowiedzi.

> Wykładowcy: Specjalisci

> TERMIN: 23-24.03.2023 r.  godz. 09:00-15:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

CENA:
> cena: 1869,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2298,87 zł brutto

>  szkolenie wyłączone jest z regulaminowych programów rabatowych firmy PROLECT
> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 12 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 22.03.2023
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online