online, 26-27.04.2023

» System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)
  Dzień I
  1.    NOWA Wytyczna nr 23 - Advisory Document of the Working Party on Good Laboratory Practice on Quality Assurance and GLP
  2.    Definicje
  •    Program Zapewnienia Jakości
  •    Personel i jednostka zapewnienia jakości
  •    Inspekcja jednostki badawczej, badania, procesu
  •    Fazy krytyczne w badaniu
  3.    Zadania JZJ w Jednostce badawczej
  4.    Wymagania stawiane JZJ
  5.    Kwalifikacje JZJ
  6.    Program Zapewnienia Jakości i nowe wymagania
  •    Risk-based QA programme
  •    Risk
  •    Risk management
  •    Riskassessmentlifecycle
  7.    SPO dla JZJ
  8.    Harmonogram inspekcji
  9.    Dodatkowe zadania JZJ w jednostce i nowe wymagania
  10.    JZJ dokumentacja
  •    Inspekcja procesu
  •    Inspekcja jednostki badawczej
  •    Raport QA
  11.    Warsztaty praktyczne
  12.    Praktyczne omówienie przykładowych odstępstw w pracy QA
  Dzień II
  13.    JZJ dokumentacja i archiwizacja
  •    Weryfikacja planu badania
  •    Inspekcja badania
  •    Weryfikacja Raportu końcowego
  •    Oświadczenie QA
  14.    JZJ w badaniach  multi-site
  •    Lead QA
  •    QA on test sites
  15.    Warsztaty praktyczne:
  •    Przykładowe inspekcje etapu badania, jednostki badawczej, procesu
  •    Oświadczenie jednostki zapewnienia jakości
  •    Raport QA

  > Wykładowcy: Specjaliści

  > TERMIN:  26-27.04.2023r.  godz. 09:00 - 15:00

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 1765,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2170,95  zł
    
  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

  UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 14 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 25.04.2023
  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online