online, 23.05.2023

» „Gospodarka odpadami w firmie: najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

  1.    Najnowsze zmiany ustawy, realizacja obowiązków.
  2.    Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.
  3.    Przekazywanie odpowiedzialności –kary:
  •    odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności, weryfikacja odbiorców,
  •    przekazywanie odpadów osobom fizycznym, umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów)
  4.    Klasyfikacja odpadów:
  •    katalog odpadów, zasady klasyfikacji odpadów, przykłady klasyfikacji odpadów (warsztat).
  5.    Gospodarka odpadami komunalnymi – jak realizować obowiązki wytwórców w tym zakresie:
  •    segregacja odpadów – nowe obowiązki segregacji, umowy/deklaracje, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
  6.    Decyzje w  zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie)
  7.Transport odpadów – szczegółowe wymagania:
  •    dokumenty, które uprawniają do przewozu, sprawdzenie wpisu w systemie BDO, kary.
  8.  Magazynowanie odpadów - dobre praktyki w przedsiębiorstwach:
  •    wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
  •    wzorcowe miejsca magazynowania odpadów – praktyczne przykłady
  •    kary.
  9.  Baza BDO – kto podlega wpisowi w BDO:
  •    rejestracja podmiotów, aktualizacje wpisów,
  •    nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
  •    podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
  •    kary za brak BDO.
  15.    Baza BDO i jej funkcjonalność:
  •    zakładanie konta w systemie BDO,
  •    logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
  •    nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
  •    omówienie poszczególnych modułów.
  16.    BDO – ćwiczenia:
  •    tworzenie KPO
  •    prowadzenie KEO
  •    stany magazynowe w BDO
  •    składanie sprawozdań poprzez bazę BDO
  •    terminowość i poprawność w ewidencji
  17.    Pytania i odpowiedzi

  > Wykładowca:  Ekspert w zakresie ochrony środowiska.

  > TERMIN: 23.05.2023 godz. 09.00 - 15:00

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 595,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 731,85 zł

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

  UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 22.05.2023
  Zgłoszenie online