online, 09.03.2023

» Ewidencja i sprawozdawczość w roku 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

1.    Najnowsze zmiany ustawy, realizacja obowiązków.
2.    Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.
3.    Przekazywanie odpowiedzialności –kary:
•    odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności, weryfikacja odbiorców,
•    przekazywanie odpadów osobom fizycznym, umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów)
4.    Klasyfikacja odpadów:
•    katalog odpadów, zasady klasyfikacji odpadów, przykłady klasyfikacji odpadów (warsztat).
5.    Gospodarka odpadami komunalnymi – jak realizować obowiązki wytwórców w tym zakresie:
•    segregacja odpadów – nowe obowiązki segregacji, umowy/deklaracje, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
6.    Decyzje w  zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie)
7.Transport odpadów – szczegółowe wymagania:
•    dokumenty, które uprawniają do przewozu, sprawdzenie wpisu w systemie BDO, kary.
8.  Magazynowanie odpadów - dobre praktyki w przedsiębiorstwach:
•    wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
•    wzorcowe miejsca magazynowania odpadów – praktyczne przykłady
•    kary.
9.  Baza BDO – kto podlega wpisowi w BDO:
•    rejestracja podmiotów, aktualizacje wpisów,
•    nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
•    podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
•    kary za brak BDO.
15.    Baza BDO i jej funkcjonalność:
•    zakładanie konta w systemie BDO,
•    logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
•    nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
•    omówienie poszczególnych modułów.
16.    BDO – ćwiczenia:
•    tworzenie KPO
•    prowadzenie KEO
•    stany magazynowe w BDO
•    składanie sprawozdań poprzez bazę BDO
•    terminowość i poprawność w ewidencji
17.    Pytania i odpowiedzi

> Wykładowca:  Ekspert w zakresie ochrony środowiska.

> TERMIN: 09.03.2023 godz. 09.00 - 15:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 595,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 731,85 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 08.03.2023
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online