online, 10.03.2023

» System przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT i podstawy zasad działania platformy PUESC- warsztaty

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy aktualne podstawy prawne, przedstawimy zasady korzystania z platformy PUESC oraz wypełniania formularzy SENT. Omówimy aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT oraz sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, przedstawimy zasady kontroli i system kar oraz zasady stosowania procedury awaryjnej.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-14:30)

1.    Podstawy prawne – aktualne w roku 2023.
2.    Podstawy zasad działania platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych) tzw. e-Klient.
a.    Zakładanie konta osoby fizycznej (Podstawowy zakres uprawnień; Rozszerzony zakres uprawnień)
b.    Potwierdzanie tożsamości osoby fizycznej;
c.    Rejestracja podmiotu;
d.    Rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.
3.    Zakres funkcjonalny platformy PUESC.
4.    SENT w ramach platformy PUESC.
5.    SENT – zasady monitorowania
a.    Definicje; zasady przewozu.
6.    Rodzaje towarów objętych systemem SENT.
a.    Wyjaśnienie sytuacji towarów z kodów CN 2905 i 3824;
b.    Olej opałowy;
c.    Gaz LPG;
d.    Odpady;
e.    Zwolnienia ilościowe i rodzajowe – małe opakowania jednostkowe.
f.    Stosowanie programu ISZTAR – wyszukiwanie i klasyfikacja towarów.
7.    Zgłoszenia SENT – warsztaty komputerowe – wypełnianie formularzy zgłoszeń:
a.    Zasady i sposób wypełniania zgłoszeń SENT;
b.    Lokalizacja miejsca załadunku i miejsca dostarczenia na mapie.
c.    Anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT;
d.    Sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia SENT przez kierowcę i przewoźnika.
e.    Komunikaty zwrotne z systemu.
8.    Jak wypełnić obowiązki:
a.    Podmiotu Wysyłającego.
b.    Podmiotu Odbierającego.
c.    Przewoźnika.
d.    Kierowcy.
9.    SENT – GEO:
a.    Urządzenia i aplikacje: e-TOLL, Zewnętrzny System Lokalizacji, zasady stosowania.
10.    Przewozy kolejowe – zasady monitorowania przewozu.
11.    Wywóz produktów leczniczych.
12.    Procedura awaryjna dotycząca zgłoszeń SENT i warianty jej stosowania:
a.    Wypełnianie dokumentu zastępującego zgłoszenie – DZZ.
b.    Zasady przewozu w procedurze awaryjnej.
13.    Zasady kontroli i system kar – systemowy komunikat o kontroli.
14.    Szkolenie  i warsztaty z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

> Wykładowca: Doświadczony wykładowca, który w swoim życiu zawodowym dokonywał odpraw celnych, prowadził postępowania celne, wdrażał Procedurę Uproszczoną i system INTRASTAT, kierował działaniami kontrolnymi, nadzorował postępowania karno-skarbowe. Pracował w HELP-DESK-u Systemów Informatycznych Skarbowo-Celnych.

> Wykładowca: Doświadczony wykładowca, który w swoim życiu zawodowym dokonywał odpraw celnych, prowadził postępowania celne, wdrażał Procedurę Uproszczoną i system INTRASTAT, kierował działaniami kontrolnymi, nadzorował postępowania karno-skarbowe. Pracował w HELP-DESK-u Systemów Informatycznych Skarbowo-Celnych.

> TERMIN: 10.03.2023 r. godz. 09:00-14:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

UWAGA: W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie TESTOWEJ PUESC - https://test.puesc.gov.pl  Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego loginu i hasła. Osoby, które nie posiadają konta na platformie testowej, prosimy o jego założenie przed szkoleniem. W niektórych przypadkach  czas oczekiwania na aktywowanie konta może wynieść kilka godzin.

> cena: 610,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 750,30 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max. 14 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 09.03.2023

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online