online, 07.02.2023

» Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości w roku 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

1. Wprowadzenie - podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
•    obowiązki wynikające z przepisów, zgłoszenia i pozwolenia (praktyczne przykłady), rozporządzenia wykonawcze, kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń

2. KOBiZE - realizacja obowiązków (omówienie na praktycznych przykładach, ćwiczenia)
•    rejestracja podmiotu w bazie i logowanie, źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów, KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów, definiowanie miejsc korzystania ze środowiska, przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów, definiowanie paliw/surowców/materiałów, definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji, raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów, raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu, wysyłanie raportu, korekta raportu, możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

3. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich (praktyczne przykłady, ćwiczenia)
•    wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach, przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik, generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik, omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

4. CRO - centralny rejestr operatorów - urządzenia chłodnicze
•    praktyczna weryfikacja urządzeń pod kątem wpisów do CRO, obowiązki w rejestrze, sposób zakładania kart urządzeń, weryfikacja podmiotów dokonujących przeglądy, częstotliwość i zakres przeglądów urządzeń

5. BDS - baza danych sprawozdań - stosowanie i obrót SZWO oraz F-Gazów
•    podmioty podlegające rejestracji, informacje przekazywane w sprawozdaniach, sposób sporządzania sprawozdań

6. CEEB - Centralna ewidencja emisyjności budynków
•    obowiązki wynikające z ustawy, omówienie sposobu złożenia deklaracji, •    przykłady deklaracji dla różnych urządzeń grzewczych również odnawialnych źródeł energii

7. Pytania i odpowiedzi.

> Wykładowca: Ekspert z zakresu ochrony środowiska.  Specjalista w zakresie gospodarki opakowaniami, gospodarki odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Posiada kilkuletnie doświadczenie w roli trenera z zakresu problematyki obowiązków środowiskowych w szczególności gospodarki odpadam, gospodarki opakowaniami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz uzyskiwaniem stosownych uprawnień dla podmiotów gospodarujących odpadami.  

> TERMIN: 07.02.2023 godz. 09.00 - 15:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.


> cena: 595,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  731,85zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 06.02.2023
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online