online, 24.02.2023

» " Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................
Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych, kierowników badań personelu zapewnienia jakości, zarządzających jednostkami badawczymi, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu integralności danych. Szkolenie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu integralności danych dodatkowo uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi integralności danych dla danych papierowych, hybrydowych oraz systemów komputerowych, zgodnie z wymaganiami FDA, EU, WHO, MHRA i w zgodności z GAMP Data IntegrityGuidances czy ALCOA i ALCOA +.Omówione zostaną działania korygujące i zapobiegawcze CAPA, walidacja systemów komputerowych oraz plany testów IQ, OQ, PQ oraz najczęściej pojawiające się błędy podczas kontroli jednostek.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-14:30)

1.    Historia integralności danych GMP/GCP i GLP.
2.    Dlaczego integralność danych jest ważna?
3.    Zasady integralności danych zgodnie z ALCOA +, GAMP5.
4.    Wytyczne dotyczące integralności danych MHRA, WHO, FDA i GAMP zgodnie z wymaganiami GMP/GCP/GLP.
5.    Cykl życia danych, przegląd e-danych.
6.    Samodzielne laboratoryjne systemy komputerowe.
7.    Wymagania i obowiązujące wytyczne dotyczące integralności danych dla systemów papierowych, hybrydowych i elektronicznych.
8.    Działania korygujące i zapobiegawcze CAPA.
9.    Walidacja systemów komputerowych.
10.    Plany testów IQ, OQ, PQ.
11.    Analiza ryzyka (riskassessment)
12.    Omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas kontroli jednostek przez FDA

> Wykładowca: specjalista w tej tematyce

> TERMIN: 24.02.2023 godz. 09.00 - 14:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 880,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 1082,40zł

> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy
 

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 12 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 23.02.2023Zgłoszenie fax Zgłoszenie online