online, 11.05.2023

» Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii-

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
  - krótki wstęp dotyczący najważniejszych informacji dotyczących kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP
  •    wartości graniczne
  •    specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
  •    reguła addytywności

  2. Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
  a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
  •    zwroty H
  •    zwroty P
  •    piktogramy
  •    hasło ostrzegawcze
  •    informacje uzupełniające
  3. Æwiczenia z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych  korzystając z wytycznych podanych w rozporządzeniu CLP.


  > Wykładowca: Specjalista

  > TERMIN: 11.05.2023 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł


  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

  UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 16 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 10.05.2023


  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online