online, 11.05.2023

» Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii-

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
- krótki wstęp dotyczący najważniejszych informacji dotyczących kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP
•    wartości graniczne
•    specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
•    reguła addytywności

2. Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
•    zwroty H
•    zwroty P
•    piktogramy
•    hasło ostrzegawcze
•    informacje uzupełniające
3. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych  korzystając z wytycznych podanych w rozporządzeniu CLP.


> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 11.05.2023 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł

>  cena za zgłoszenie do 11.04.2023: 650,00 zł netto za osobę

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 16 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 10.05.2023


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online