online, 10.02.2023

» Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich - nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Adresaci szkolenia: producenci i dystrybutorzy jednorazowych produktów i opakowań z tworzyw sztucznych,  specjaliści ds. gospodarki odpadami i ds ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane tematem.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (znanej jako dyrektywa SUP –single-use plastics).
2.    Zakres podmiotów objętych obowiązkiem ograniczania wprowadzania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
3.    Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO.
4.    Produkty objęte zakazem wprowadzania do obrotu.
5.    Ograniczenie wprowadzania do obrotu, w tym:
-zakres produktów objętych ograniczeniem,
- zakres podmiotów zobowiązanych do ograniczania stosowania określonych produktów,
¬- zasady pobierania opłaty od nabywców produktów objętych ograniczeniem wprowadzania.
6.    Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP):
- zakres produktów, których wprowadzanie do obrotu wiąże się z obowiązkiem realizacji obowiązków wynikających z ROP,
- nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obowiązku finansowania kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z wprowadzanymi przez nich produktów.
7.    Obowiązek uzyskiwania poziomów zbierania odpadów powstałych z narzędzi połowowych, w tym sposób udokumentowania uzyskanych poziomów.
8.    Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
9.    Obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych – sposób obliczania wysokości środków przeznaczonych na edukację.
10.    Sprawozdawczość:
- zakres sprawozdawczości, - sposób składania sprawozdań.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

> TERMIN: 10.02.2023 r. godz. 10:00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 630,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:   774,90 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 17 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 09.02.2023

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online