online, 16.03.2023

» Magazynowanie produktów chemicznych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób: odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami, zaangażowanych w przewóz i magazynowanie chemikaliów, zaangażowanych w prace związane z bhp i ochroną przeciwpożarową, magazynierów, pracowników związanych z utrzymaniem ruchu, kierowników magazynów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1. Regulacje międzynarodowe i krajowe dotyczące chemikaliów.
2. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według międzynarodowych przepisów transportowych.
4. Karta charakterystyki – jakie informacje mogę z niej wyczytać?
5. Zasady bezpieczeństwa w magazynach chemicznych.
6. Podstawowe i dodatkowe wyposażenie magazynu chemicznego.
8. Środki ochrony ogólnej i indywidualnej w magazynach chemicznych.
9. Magazynowanie: gazów, nadtlenków organicznych, środków ochrony roślin, materiałów żrących, ciekłych i stałych materiałów zapalnych z uwzględnieniem pozostałych materiałów niebezpiecznych pożarowo.
10. Analiza możliwości magazynowania razem materiałów niebezpiecznych.
11. Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania wytycznych w zakresie magazynowania razem materiałów niebezpiecznych.

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 16.03.2023 r. godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 670,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  824,10 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 15.03.2023


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online