online, 19.05.2023

» Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM
1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium.
2. Obowiązek posiadania pozwolenia.
3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium.
4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym.
5. Instrukcje gospodarowania odpadami.
6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium.
8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa w BDO.
9. Zmiany w zasadach magazynowania odpadów.

ODPAD A ŚCIEKI
1. Rodzaje ścieków powstających w laboratorium.
2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane.
3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno ściekowej.
4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium.

GOSPODARKA CHEMIKALIAMI - WYMAGANIA REACH I CLP
1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium.
2. Obowiązek stosowania chemikaliów zarejestrowanych w ECHA.
3. Wymagana dokumentacja w zakresie gospodarki chemikaliami ( obowiązujące instrukcje, wykazy, zgłoszenia).
4. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po ostatnich zmianach.
5. Stosowanie substancji z listy kandydackiej i procedury zezwoleń.
6. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów.
7. Zgłoszenie mieszanin zakupionych poza krajem, planowane zmiany – kody UFI.
8. Oznakowanie chemikaliów i roztworów własnych zgodnie z klasyfikacją CLP.
9. Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów.
10. Zasady transportu wewnętrznego chemikaliów do stanowisk pracy z magazynków, szafek chemicznych.
11. Przechowywanie i prawidłowe stosowanie gazów technicznych.
12. Wymagania i dobór ŚOI dla stanowisk laboratoryjnych.

O CZYM WARTO PAMIÊTAÆ STOSUJ¡C CHEMIALIA W LABORATORIUM
1. Ocena ryzyka na czynnik chemiczny mający zastosowanie w laboratorium.
2. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa, oczomyjek, szaf ogniotrwałych.
3. Obowiązek posiadania instrukcji zarządzania chemikaliami.
4. Zasady przechowywania i magazynowania chemikaliów – wymagania dla tych miejsc.
5. Ocena COVID w pracy laboranta .
EMISJE DO ŚRODOWISKA W LABORATORIUM
1. Czy montaż dygestorium podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu na emisje.
2. Pomiary w środowisku pracy i środowisku naturalnym – procesy laboratoryjne.
3. Sprawozdawczość środowiskowa w laboratorium, stosowanie substancji rakotwórczych i mutagennych.

> Wykładowca: Doświadczony trener, specjalizuje się w dziedzinie BHP, prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Prowadzi szkolenia dla inspekcji sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej oraz inspekcji pracy.

> TERMIN: 19.05.2023 r. godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 610,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  750,30 zł


> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 18.05.2023
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online