online, 05.12.2022

» Wprowadzanie detergentów na rynek UE-co nowego?

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Uczestnicy poznają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz planowane zmiany, których znajomość jest niezbędna do wprowadzenia detergentu na rynek Unii Europejskiej.

  Adresaci szkolenia: pracownicy działów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych producentów chemii gospodarczej, osoby zajmujące się przygotowywaniem dokumentacji nowych produktów detergentowych, osoby przygotowujące oznakowanie detergentów oraz dokonujące rejestracji nowych produkt.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1.    Podstawowe regulacje prawne w zakresie detergentów.
  2.    Czym są detergenty.
  3.    Jakie produkty można uznać za detergenty.
  4.    Podstawowe pojęcia rozporządzenia (WE) 648/2004 w sprawie detergentów.
  5.    Rozporządzenie (WE) 648/2004 w sprawie detergentów, a rozporządzenia CLP i REACH.
  6.    Kryterium podatności na biodegradację i możliwe wyłączenia lub odstępstwa.
  7.    Środki powierzchniowo czynne.
  8.    Fosforany i inne związki fosforu. – ograniczenia.
  9.    Informacje, które muszą być dostarczone przez producenta detergentu.
  10.    Kluczowe elementy oznakowania detergentów.
  11.    Jakie składniki detergentów muszą być umieszczone na etykiecie i w jaki sposób.
  12.    Arkusz danych składników.
  13.    Publikacja wykazu składników.
  14.    Detergent, czy nie – przykłady graniczne.
  15.    Planowane zmiany przepisów w zakresie detergentów.
  16.    Dyskusja.

  > Wykładowca: Specjalista

  > TERMIN: 05.12.2022 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70  zł

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > cena za zgłoszenie do 05.11.2022 : 570,00zł netto za osobę

  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

  UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 04.12.2022
  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online