Warszawa, 18.10.2022

» Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji oraz planowane zmiany

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1) Rejestracja produktów biobójczych – podstawy                
•    Omówienie definicji
•    Omówienie podstawowych aktów prawnych
•    Rejestracja produktów biobójczych w procedurze narodowej
•    Rejestracja produktów biobójczych w procedurze europejskiej

2) Weryfikacja formalna wniosków o wydanie pozwolenia krajowego (procedury europejskie)                                    
•    Omówienie podstawowych funkcjonalności programu IUCLID
•    Dane, uzasadnienie nieprzedstawienia danych, odwołania do innych sekcji – wytyczne
     i praktyka
•    Tworzenie i wypełnianie informacjami poszczególnych sekcji w programie IUCLID
•    Terminy i etapy postępowania
•    Rodziny produktów biobójczych

3) Nowości – wytyczne, planowane zmiany w prawodawstwie i funkcjonalności systemów                                    
•    Wzajemne uznawanie od wzajemnego uznawania
•    Proces odmowy wydania pozwolenia  - prawa i obowiązki wnioskodawców
•    Grupa koordynacyjna – proces oraz prawa i obowiązki wnioskodawców
•    Planowane zmiany w prawodawstwie dotyczącym produktów biobójczych - konsekwencje

> Wykładowca:  Specjalista
      
> TERMIN: 18.10.2022 godz. 10:00-15:30

> MIEJSCE: Warszawa- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

>  cena: 920,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 1131,60 zł

>  rabat 5% - przy zgłoszeniu 2 osób

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 30 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 16.10.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online