online, 13-14.10.2022

» Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................

Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:30)

1.      Początki powstania systemu jakości
2.      MAD (MutalAcceptance of Data)
3.      Wytyczne OECD
4.      Akty prawne (Polska, UE) a DPL
5.      Zakres stosowania DPL
6. Główne filary DPL:
a)    Terminologia stosowana w zasadach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
b)    Organizacja Jednostki Badawczej - kluczowe osoby i ich rola w systemie (Zarządzający jednostką badawczą, Zarządzający miejscem wykonywania, Kierownik badania, Główny wykonawca, Personel Badawczy)
c)    Program zapewnienia jakości (Jednostka Zapewnienia Jakości, Inspekcja jednostki badawczej, badania i procesów)
d)    Organizacja Jednostki Badawczej
e)    Przyrządy pomiarowe, materiały, odczynniki i systemy komputerowe
f)    Systemy badawcze fizykochemiczne i biologiczne
g)    Materiały badane i materiały odniesienia (wymagania dotyczące oznakowania)
h)    Standardowe Procedury Operacyjne (aktualizacja do SPO)
i)    Przeprowadzenie badania (plan badania, metody badawcze, rejestrowanie danych)
j)    Sprawozdania z badań (informacje wymaganie w sprawozdaniu, korekty sprawozdania końcowego, sprawozdania z etapów badania)
k)    Przechowywanie w pomieszczeniu archiwum zapisów i materiałów (wymagania dla pomieszczenia archiwum, dane podlegające archiwizacji, dostęp do pomieszczenia archiwum)
7.      Krajowy Program Monitorowania Zgodności z zasadami DPL
a)    Mechanizm włączania jednostek badawczych do programu
b)    Rodzaje kontroli i weryfikacji jednostek badawczych i certyfikowanych jednostek badawczych
c)    Działania podejmowane po kontroli i weryfikacji jednostki badawczej lub certyfikowanej jednostki badawczej.
8.     Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zmiany jakie wprowadza.

> Wykładowcy: 1 dzień: praktyk z wieloletnim doświadczeniem
                       2 dzień: praktyk z wieloletnim doświadczeniem

> TERMIN: 13-14.10.2022 r.  godz. 09:00-15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 1680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2066,40  zł

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 12.10.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online