online, 29-30.09.2022

» Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się na platformie TEAMS.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

Dzień I
1. Wytyczna OECD Nr 8 – The role and Responsibilities of the Study Director in GLP studies
2. Wytyczna OECD Nr 4 – Quality Assurance and GLP
3. Przeprowadzenie badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:
─ plan badania
─ metody badawcze
─ rejestrowanie danych źródłowych
4. Warsztaty praktyczne – praca samodzielna:
─ przykładowe plany badań
─ najczęściej występujące odstępstwa

Dzień II
1. Wytyczna OECD Nr 1 – OECD Principles of Good LaboratoryPractice i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami DPL.
2. Przygotowanie sprawozdania końcowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami DPL:
─ szczegółowe informacje wymaganie w sprawozdaniu
─ oświadczenie kierownika badania
─ oświadczenie jednostki zapewnienia jakości
─ archiwizacja
─ korekty sprawozdania końcowego
3. Warsztaty praktyczne – praca samodzielna:
─ przykładowe sprawozdania końcowe
─ najczęściej występujące odstępstwa
─ przykładowe SPO
4. Dyskusja dotycząca warsztatów.
5. Pytania i odpowiedzi.

> Wykładowcy: Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

> TERMIN: 29-30.09.2022 r.  

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 1680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2066,40  zł

Ø  szkolenie wyłączone jest z regulaminowych programów rabatowych firmy PROLECT


> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 28.09.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online