online, 20.10.2022

» Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Od 5 stycznia 2021 r. producenci wielu substancji chemicznych, komponentów oraz gotowych produktów mają obowiązek zgłaszania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, jeśli występują w wyrobach, do nowo powstałej bazy SCIP (ang. Substances of Concern In Products). Chodzi o substancje niebezpieczne zawarte w tzw. liście kandydackiej z unijnego „kodeksu o chemikaliach”, czyli z rozporządzenia REACH. Celem rejestru SCIP jest zapewnienie możliwości śledzenia takich substancji w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że znajdą się w nim informacje dostarczone przez producentów substancji, producentów komponentów oraz producentów sprzętu.

SCIP to obowiązek unijny. Rejestr SCIP został utworzony przez Europejską Agencję Chemikaliów i w swoich zasobach zawiera informacje na temat substancji SVHC w wyrobach, które przekazują podmioty. Baza ta została utworzona w związku ze zmianą przepisów dyrektywy w sprawie odpadów.
Do kogo kierowane jest szkolenie: podmioty produkujące i składające wyroby, importerzy, dystrybutorzy i inne podmioty wprowadzające wyroby do obrotu.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Podstawa prawna i cel przekazywania informacji do bazy SCIP
2.    Kto i kiedy przekazuje informacje
3.    Wyłączenia
4.    Co to jest wyrób
5.    Czym są substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
6.    Jakie informacje należy przekazać w zgłoszeniu
7.    Narzędzia do przygotowania i przesłania zgłoszenia
8.    IUCLID 6 czy IUCLID 6 Cloud?- wady i zalety
9.    Demonstracja:
−    Omówienie sposobu korzystania z programu IUCLID
−    Przygotowanie dokumentacji poinformowania
−    Walidacja poprawności zgłoszenia
10.    Dyskusja

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 20.10.2022 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70  zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 14 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 19.10.2022


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online