online, 22.11.2022

» Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH
•    Zmiana formatu karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878
•    Zmiana podejścia dotycząca podawania danych dostawcy
•    telefon alarmowy
•    jak sprawdzić, czy karta charakterystyki od dostawcy jest poprawna
•    zastosowania zidentyfikowane i odradzane
•    język
•    aktualizacja, data ważności karty
•    identyfikator produktu
•    informacje podane w karcie wynikające z rozporządzenia CLP
•    scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:
- kiedy musi się pojawić
- kto ma go sporządzić
- czego będzie dotyczyć
- jakie informacje będzie zawierać – format
- poziom szczegółowości
- jak go wdrożyć i ile jest czasu
•    czy w karcie charakterystyki dla mieszaniny zamieszcza się scenariusze narażenia
•    nowe podejście do przekazywania informacji – format xmlSDS
2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia
•    omówienie przykładowych kart lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 22.11.2022 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 660,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 811,80 zł

> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 21.11.2022

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online