online, 25.11.2022

» Magazynowanie odpadów. Dostosowanie do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad magazynowania odpadów

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Od stycznia 2021 r. obowiązuje rozp. w sprawie szczegółowych zasad magazynowania odpadów, które przewiduje konieczność dostosowania zasad magazynowania odpadów dla określonych grup podmiotów do 31 grudnia 2021 r. , a także ogólne zasady oraz wyłączenia od  wymogów dotyczących magazynowania odpadów dla podmiotów gospodarujących odpadami. Szkolenie jest adresowane do podmiotów gospodarujących odpadami jako wytwórcy, w tym wstępnie magazynujący oraz posiadający pozwolenia na wytwarzanie, pozwolenia zintegrowane oraz przetwarzających odpady dokonujących procesu magazynowania odpadów, a także przetwarzających odpady komunalne oraz zakaźne medyczne i odpady wrażliwe na działanie wysokich temperatur. Szkolenie jest także adresowane do organów kontrolnych (Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska) oraz do organów wydających decyzje odpadowe: starostów, prezydentów miast, marszałków oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.
  Cele szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę o prawidłowych sposobach magazynowania odpadów, włączeniach spod obowiązków dotyczących szczegółowych wymogów dla magazynowania, a także o sankcjach za naruszenie tych wymagań.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 12:00-15:00)

  1.    Magazynowanie odpadów – pojęcie i terminy
  2.    Magazynowanie odpadów, a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów
  3.    Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
  4.    Wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia
  •    Wyłączenia podmiotowe, wyłączenia dla rodzajów odpadów (w tym olejów), wyłączenia dla miejsc magazynowania określonych odrębnymi przepisami, wyłączenia na wytwórców odpadów
  5.    Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców „wstępnie magazynujących” (§ 4 ust. 1)
  •    Czy wytwórcy wyłączeni są rzeczywiście zwolnieni z obowiązków etykietowania i oznaczania miejsc magazynowania?
  6.    Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących
  •    Miejsce magazynowania, w tym zwolnienia od obowiązków, magazynowanie z rozporządzenia a magazynowanie określone w posiadanej decyzji, sposób magazynowania, magazynowanie i przesypywanie odpadów a zasady BHP (pojęcie „bezpośredniego sąsiedztwa”), oznaczenie miejsca magazynowania odpadów kodami, magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości zapachowe
  7.    Etykietowanie odpadów niebezpiecznych
  •    Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych  - od kiedy?,  kogo dotyczy obowiązek etykietowania? , czy sumuje się odpady niebezpieczne  z różnych miejsc prowadzenia działalności?, wzór etykiety i sposób jej wypełniania, etykieta a przesypywanie lub przelewanie, etykieta opadów a etykieta opakowań zbiorczych, etykieta odpadów niebezpiecznych a tajemnica przedsiębiorstwa
  8.    Przepisy dostosowawcze – od kiedy i dla jakich decyzji stosujemy przepisy nowego rozporządzenia?

  > Wykładowca:  Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń stacjonarnych, szkoleń online i e-szkoleń dla organów administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i  prawa odpadowego. Autor publikacji i projektów ustaw z zakresu prawa odpadowego.

  > TERMIN: 25.11.2022 godz. 12:00-15:00

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 490,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 602,70 zł

  > cena za zgłoszenie do 25.10.2022: 470,00 zł netto za osobę

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

  UWAGA! ILOŚÆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIÊCIE LISTY: 24.11.2022

  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online