, 23.05.2022

» Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-14:30)

1. Ocena stopnia przygotowania powierzchni serii 8501, 8502 I 8503.
2. Badania farb w stanie ciekłym: gęstość, lepkość, zawartość substancji
lotnych, zawartość VOC, stopień roztarcia, stopień wyschnięcia.
3. Badania właściwości fizyko-mechanicznych: grubość, przyczepność (3
metody), twardość (3 metody), giętkość, tłoczność, odporność na uderzenie.
4. Właściwości optyczne: barwa, połysk, krycie.
5. Właściwości ochronne: badania w komorze solnej, wilgotnościowej i UV -
badania oddziaływania pojedynczego czynnika i łączone, warunki stałe i
cykliczne.
6. Ochrona przed korozją - PN-EN ISOP 12499.
7. Metale pokrywane metodą ciągłą - normy serii 13523.
8. Drewno - normy serii 927.
9. Mury i beton: na zewnątrz - normy serii 1062; wewnątrz - normy serii
13300.
+ każdy uczestnik otrzyma spis aktualnych norm z serii: przygotowanie
powierzchni, farby i lakiery, spoiwa i inne, technologie malowania.

> Wykładowca: Specjalista- Instytut IMPiB

> TERMIN: 23.05.2022 r. godz. 10:00 - 14:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 570,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  701,10zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 20.05.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online