online, 26.05.2022

» „Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Rozporządzenie REACH
- rejestracja i numery rejestracyjne
- sposób postępowania podczas importu substancji
- info o wyłącznym przedstawicielu
- baza substancji zarejestrowanych
- tonaż – inny sposób liczenia
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
- BREXIT – nowe obowiązki firm
- kary za brak rejestracji

2. Karta charakterystyki
- zmiana załącznika II rozporządzenie 2020/878 – okresy przejściowe, sekcje, które się zmienią, UFI
- koniec okresu przejściowego – 31.12.2022 roku
- jak sprawdzić, czy jest aktualna,
- numery rejestracyjne - gdzie powinny być podane w karcie,
- scenariusze narażenia – w jaki sposób powinny być przedstawione w karcie charakterystyki, nowa strategia.

3. Procedura udzielania zezwoleń:
- warunki zezwolenia
- lista substancji SVHC

4. Rozporządzenie CLP
- art. 15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany
- kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy  go generować
- okresy przejściowe
- czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?
- informacje potrzebne do zgłoszenia
- nowe ATP i ich zastosowanie

5. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.


> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 26.05.2022 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.


> cena: 620,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 762,60 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 16 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 25.05.2022


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online