Łódź, 19.05.2022

» Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty zaawansowane

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników przedkładających zgłoszenia PCN (Poison Centre Notification) z zaawansowanymi funkcjami programu IUCLID 6 oraz przedstawienie rozwiązania najczęściej występujących problemów praktycznych z tym związanych.
Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą zaawansowaną, praktyczną wiedzę związaną z przygotowaniem informacji do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.
Szkolenie przeznaczone jest dla przygotowujących zgłoszenia informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie przez portal powiadamiania centrum zatruć z wykorzystanie programu IUCLID (lokalnie lub w chmurze).
Szkolenie obejmuje komputerowe warsztaty praktyczne (wymagane zainstalowanie programu zgodnie z przesłaną wcześniej instrukcją).
Na 3 dni przed szkoleniem uczestnicy mogą zgłosić organizatorowi propozycje problemów praktycznych związanych z przygotowanie zgłoszeń PCN, które po akceptacji mają zostać omówione podczas zajęć przez prowadzącego.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
 
1.    Ćwiczenia przy komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
 
o    zaawansowane funkcje programu IUCLID,
•    kopiowanie,
•    klonowanie,
•    szablony,
o    wypełnianie informacji o składzie,
•    mieszaniny w mieszaninie (MiM),
•    standardowe formuły (SF),
•    ogólny identyfikator składników – (GCI),
•    mieszaniny jako składniki nie posiadające UFI.
 
2.    Omówienie zgłoszonych przez uczestników przed warsztatami problemów praktycznych,
3.    Wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, pytania, konsultacje.

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 19.05.2022 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

CENA -Szkolenie stacjonarne:

cena: 820,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  1008,60zł

> Cena za szkolenie stacjonarnego obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Uczestnicy pracują na swoich laptopach.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 14 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 17.05.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online