online, 06.06.2022

» Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.

Baza SCIP (ang. Substances of Concern In Products) to baza danych gromadząca informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (ang. SVHC) w wyrobach. Została utworzona w związku z przepisami dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.
Podmioty dostarczające i wprowadzające do obrotu na terenie UE wyroby zawierające substancje znajdujące się na Liście Kandydackiej, są zobowiązane do przesłania informacji przez bazę SCIP od dnia 5 stycznia 2021 r.
Do kogo kierowane jest szkolenie: podmioty produkujące i składające wyroby, importerzy, dystrybutorzy i inne podmioty wprowadzające wyroby do obrotu.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Podstawa prawna i cel przekazywania informacji do bazy SCIP
2.    Kto i kiedy przekazuje informacje
3.    Wyłączenia
4.    Co to jest wyrób
5.    Czym są substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
6.    Jakie informacje należy przekazać w zgłoszeniu
7.    Narzędzia do przygotowania i przesłania zgłoszenia
8.    IUCLID 6 czy IUCLID 6 Cloud?- wady i zalety
9.    Demonstracja:
−    Omówienie sposobu korzystania z programu IUCLID
−    Przygotowanie dokumentacji poinformowania
−    Walidacja poprawności zgłoszenia
10.    Dyskusja

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 06.06.2022 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 570,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 701,10 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 14 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 05.06.2022


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online