Łódź, 07.06.2022

» "Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka”

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Aktualnie trwa okres przejściowy, który kończy się 31.12.2022 r.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się: jakie zmiany obowiązują po 1 stycznia 2021 r., jakie są aktualne przepisy dotyczące kart charakterystyki, jak wygląda aktualny format karty, co po zakończeniu okresu przejściowego (po 31.12.2022 r.), jakie dane są potrzebne, aby wypełnić kartę charakterystyki, w jaki sposób sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki, czego należy wymagać od dostawcy.
...........................................................
.
Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również do organów nadzoru.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1.    Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw:
o    kiedy należy je dostarczyć,
o    czego dotyczą,
o    oświadczenia, certyfikaty – kogo dotyczą i czy trzeba je wypełniać.
2.    Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw: 
o    zmiana załącznika II  - rozporządzenie Komisji  (UE) 2020/878 – obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku - jak zostały wprowadzone zmiany, jakie są okresy przejściowe ,
o    czy wymagać karty charakterystyki w nowym formacie po 1 stycznia 2021,
o    koniec okresu przejściowego 31 grudnia 2022 roku – co od 1 stycznia 2023?,
o    istotne informacje z karty charakterystyki, aby bezpiecznie stosować produkt chemiczny,
o    prawidłowy identyfikator produktu,
o    jak sprawdzić prawidłowość karty charakterystyki od dostawcy,
o    jak sprawdzić kartę charakterystyki od dostawcy, czy jest aktualna,
o    propozycja zmiany sekcji 1.3 karty charakterystyki,
o    czy otrzymany produkt stwarza zagrożenie,
o    kiedy Informować Prezesa ds. Substancji Chemicznych - zmiana od 1 stycznia 2021 roku – nowy system zgłaszania,
o    kod UFI w karcie charakterystyki – kiedy jest wymagany,
o    NDSy UE,
o    co oznacza dostarczenie karty na żądanie, kiedy wymagać aktualizacji karty,
o    kary związane z kartami charakterystyki.
3.     Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki: 
o    kto powinien je sporządzać, jak powinny wyglądać, skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia, w jaki sposób je dołączać do kart charakterystyki,
o    wdrożenie scenariuszy narażenia,
o    karta charakterystyki dla mieszaniny –metody LCID i metody SUMI oraz nowe podejście dyskutowane na poziomie UE
o    jak czytać scenariusze, co dalszy użytkownik ma zrobić ze scenariuszami narażenia, które otrzyma od producenta, czy DU musi sporządzać swoje scenariusze narażenia.
4.    Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.

> Wykładowca: Specjalista

> TERMIN: 07.06.2022 godz. 10.00 - 16:00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

> cena: 710,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  873,30zł

>cena promocyjna do 07.05.2022: 695,00 zł netto

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 05.06.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online