online, 21.01.2022

» „Ewidencja i sprawozdawczość w roku 2022. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i sprawozdawczością obejmujące zmianą ustawy wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.”

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO oraz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze za rok 2021 r. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO od stycznia 2022.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

1.    Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone zmianą ustawy z 17 listopada oraz 11 sierpnia 2021r., praktyka stosowania nowych wymagań.
2.    Podział odpadów na komunalne, przemysłowe,medyczne i inne – katalog odpadów najnowsze zasady wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
3.    Omówienie zasad magazynowania odpadów, najnowsza zmiana wprowadzona w ustawie z 11 sierpnia 2021 r.!!!
4.    Przekazywanie odpadów i odpowiedzialności zgodnego z najnowszymi przepisami prawnymi.
5.    Rejestr BDO – jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności (transportujący, zbierający, przetwarzający).
6.    Aktualizacja wpisów w bazę BDO (dodawanie miejsc wytwarzania odpadów, kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością, użytkowników).
7.    Zmiany dotyczące magazynowania odpadów, wprowadzenie etykiet na odpady niebezpieczne oraz najnowsze zmiany wydłużenia czasu magazynowania wprowadzone ustawą z 11 sierpnia 2021 r. 
8.    Baza BDO i jej funkcjonalność:
•    logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień, miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania, nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),omówienie poszczególnych modułów.
9.    Karty przekazania odpadów
•    kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy, przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie), omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu, potwierdzenie transportu i rola transportującego, dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów), korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu, transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady, najnowsze zmiany w systemie.
10.    Karty ewidencji odpadów:
•    tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów), najnowsza zmiana od stycznia 2021 w KEO (utrata statusu odpadów, powstały produkt),  rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO), stany magazynowe na 1 stycznia 2022 – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością za rok 2021 r. , najnowsze zmiany w systemie.
11.    Sprawozdawczość w bazie BDO
•    sprawozdania wBDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach iogospodarowaniu odpadami).
12.    Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
•    podpisywanie umów na odbiór odpadów lub deklaracji zgodnych z nowymi regulaminami, jakie odpady należy oddawać jako odpady komunalne, zmiany od 1 stycznia 2022 r., selektywna zbiórka odpadów komunalnych, konsekwencje łamania prawa miejscowego.
13.    Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.
•    nowe kary za nie prowadzenie ewidencji, prowadzenie jej nieterminowo, nierzetelnie.
14.    Planowane zmiany w bazie BDO.

> Wykładowca:  Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 18 lat współpracujący z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnym, obowiązków środowiskowych, systemów zarządzania środowiskowego, technologicznych obowiązków środowiskowych. W oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne od 15 lat prowadzi szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Podczas dziesiątek przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, webinariów z szeroko pojętej ochrony środowiska dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego, otrzymują zawsze najwyższe oceny od uczestników.

> TERMIN: 21.01.2022 godz. 09.00 - 15:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 570,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 701,10 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 20.01.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online