online, 27.05.2022

» WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:00)

1.      Podstawy prawne.
2.      Definicja produktu kosmetycznego.
3.      Jakie produkty / o jakim działaniu nie mogą być kosmetykami?.
4.      Skład produktów kosmetycznych
.       Ocena bezpieczeństwa - raport bezpieczeństwa
.       Rozporządzenie 1223/2009- Załącznik II i III
.       Cosing- Cosmetic ingredient database
.       ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów
5.      Oznakowanie produktów kosmetycznych
.       Obowiązkowe informacje znajdujące się na oznakowaniu
.       Dane na pojemniku a dane na kartoniku
.       Język oznakowania
.       Wymogi dotyczące sposobu przekazywania informacji obowiązkowych
(umiejscowienie, oznakowanie produktów w małych opakowaniach)
.       Oświadczenia marketingowe o produkcie (oświadczenia "naturalny",
"organiczny", "free from", itp.) - jak tworzyć je zgodnie z prawem?
.       Przypisywanie właściwości leczniczych
.       Dermokosmetyki, kosmoceutyki
6.      Notyfikacja w CPNP
.       Informacje podawane w systemie CPNP
.       Na ile przed wprowadzeniem do obrotu należy wykonać zgłoszenie?
7.      Reklama produktów kosmetycznych
.       Dobre Praktyki Deklaracji Marketingowych i Reklamy Kosmetyków-
Przewodnik techniczny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego
.       Nowe wytyczne dot. działań przy współpracy z influencerami
8.      Sankcje
.       Rodzaje sankcji, kary pieniężne wynikające z ustawy o produktach
kosmetycznych
.       Organy uprawnione do nakładania sankcji za naruszenia
.       Czynniki brane pod uwagę przy wymierzaniu sankcji
.       Okoliczności łagodzące

> Wykładowca: : Ekspert w zakresie prawa kosmetycznego i farmaceutycznego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem produktami kosmetycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE, a także eksportem i importem tych towarów. Zapewnia wsparcie Klientom w trakcie kontroli sanitarnej. Zajmuje się również opracowaniem, analizą i weryfikacją umów zawieranych w obrocie gospodarczym, opierając się na znajomości specyfiki branży oraz bogatym doświadczeniu.

> TERMIN: 27.05.2022 r. godz. 10:00 - 15:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  725,70 zł

> cena za zgłoszenie do 27.04.2022 : 570,00zł netto za osobę

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 26.05.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online