online, 20.05.2022

» „System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy." (warsztaty)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy aktualne podstawy prawne, przedstawimy zasady korzystania z platformy PUESC oraz wypełniania formularzy SENT, omówimy aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT, omówimy stosowanie programu ISZTAR, przeprowadzimy warsztaty komputerowe, omówimy sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, omówimy zasady kontroli i system kar, przedstawione zostaną zasady stosowania procedury awaryjnej.
...........................................................
Szkolenie odbywa się w formie online. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-14:30)

1.    Podstawy prawne – aktualne w roku 2022.
2.    Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) tzw. e-Klient.
a.    Zasady pełnej rejestracji podmiotów wysyłających i odbierających.
b.    Zakładanie konta osoby fizycznej;
c.    Uzyskanie Id-SISC osoby fizycznej;
d.    Rejestracja podmiotu;
e.    Rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.
3.    Definicje i określenia – nowe definicje (lokalizator, zewnętrzny system lokalizacji, paliwa opałowe, podmiot nabywający, podmiot sprzedający, pośredniczący podmiot olejowy, zużywający podmiot olejowy, urządzenia grzewcze itp).
4.    Rodzaje towarów objętych systemem SENT. Wyjaśnienie sytuacji towarów z kodów CN 2905 i 3824; Olej opałowy; Gaz LPG; Zwolnienia ilościowe i rodzajowe – małe opakowania jednostkowe; Oleje silnikowe z kodów CN 2710 i CN3403 przewożone w beczkach do warsztatów samochodowych; Oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517 - przewożone w cysternach.
5.    Stosowanie programu ISZTAR – wyszukiwanie i klasyfikacja towarów.
6.    Zgłoszenia SENT – warsztaty komputerowe:
a.    Zasady i sposób wypełniania zgłoszeń SENT;
b.    Lokalizacja miejsca załadunku i miejsca dostarczenia na mapie.
c.    Anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT;
d.    Sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia SENT przez kierowcę i przewoźnika.
e.    SENT 170
f.    Komunikaty zwrotne z systemu.
7.    Jak wypełnić obowiązki:
a.    Podmiotu Wysyłającego.
b.    Podmiotu Odbierającego.
c.    Przewoźnika.
d.    Kierowcy.
8.    SENT – GEO: Urządzenia:  lokalizator; Zewnętrzny System Lokalizacji, Zasady stosowania.
9.    Przewozy kolejowe – zasady monitorowania przewozu. 
10.    Wywóz produktów leczniczych: przepisy; towary; zasady.
11.    Procedura awaryjna dotycząca zgłoszeń SENT i warianty jej stosowania.
a.    Wypełnianie dokumentu zastępującego zgłoszenie – DZZ.
12.    Zasady kontroli i system kar – systemowy komunikat o kontroli.

> Wykładowca: Doświadczony wykładowca, który w swoim życiu zawodowym dokonywał odpraw celnych, prowadził postępowania celne, wdrażał Procedurę Uproszczoną i system INTRASTAT, kierował działaniami kontrolnymi, nadzorował postępowania karno-skarbowe. Pracował w HELP-DESK-u Systemów Informatycznych Skarbowo-Celnych.

> TERMIN: 20.05.2022 r. godz. 09:00-14:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

UWAGA: W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie TESTOWEJ PUESC - https://test.puesc.gov.pl  Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego loginu i hasła. Osoby, które nie posiadają konta na platformie testowej, prosimy o jego założenie przed szkoleniem. W niektórych przypadkach  czas oczekiwania na aktywowanie konta może wynieść kilka godzin.

> cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 713,40 zł

> cena za zgłoszenie do 20.04.2022 : 560,00zł netto za osobę

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max. 12 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 18.05.2022


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online