online, 14.01.2022

» Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
.............................................................
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części:  III: karty charakterystyki 26.01.2022.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
1.    Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
•    wymiary i wygląd etykiety
•    informacje wymagane na etykiecie ostrzegawczej
•    wielkość piktogramu
•    pierwszeństwo piktogramów
•    zapis w karcie charakterystyki
•    język i ułożenie informacji na etykiecie
•    informacje uzupełniające na etykiecie
•    odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków
•    kod UFI – w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie/opakowaniu
•    częste błędy – jak ich uniknąć
2. Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce wytycznych dotyczących oznakowania substancji i mieszanin

> Wykładowca: Specjalista z tej tematyki.

> TERMIN: 14.01.2022 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 15 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.01.2022
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online