online, 26.11.2021

» "Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka w 2021 oraz planowane zmiany” (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
.............................................................

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również do organów nadzoru.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
1.    Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw:
o    kiedy należy je dostarczyć,
o    czego dotyczą,
o    oświadczenia, certyfikaty – kogo dotyczą i czy trzeba je wypełniać.
2.    Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw: 
o    zmiana załącznika II  - rozporządzenie Komisji  (UE) 2020/878 – obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku - jak zostały wprowadzone zmiany, jakie są okresy przejściowe ,
o    istotne informacje z karty charakterystyki, aby bezpiecznie stosować produkt chemiczny,
o    prawidłowy identyfikator produktu,
o    jak sprawdzić prawidłowość karty charakterystyki od dostawcy,
o    czy otrzymany produkt stwarza zagrożenie,
o    kiedy Informować Prezesa ds. Substancji Chemicznych - zmiana od 1 stycznia 2021 roku – nowy system zgłaszania,
o    kod UFI w karcie charakterystyki – kiedy jest wymagany,
o    NDSy UE,
o    co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
o    kiedy wymagać aktualizacji karty,
o    kary związane z kartami charakterystyki.
3.     Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki: 
o    kto powinien je sporządzać,
o    jak powinny wyglądać,
o    skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
o    w jaki sposób je dołączać do kart charakterystyki,
o    wdrożenie scenariuszy narażenia,
o    karta charakterystyki dla mieszaniny –metody LCID i metody SUMI oraz nowe podejście dyskutowane na poziomie UE
o    jak czytać scenariusze,
o    co dalszy użytkownik ma zrobić ze scenariuszami narażenia, które otrzyma od producenta,
o    czy DU musi sporządzać swoje scenariusze narażenia.
4.    Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 26.11.2021 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  688,80zł

>Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 15 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 24.11.2021

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online