Data/MiejsceSzkolenie
Data/MiejsceListopad
24.11.2017
Łódź
» "Rozwój metod alternatywnych w toksykologii "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do  specjalistów ds. jakości, technologów, laboratorium
27.11.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
29.11.2017
Łódź
» "„Walidacja/potwierdzenie możliwości stosowania metody, zapewnienie jakości, wzorcowanie wyposażenia - spójny system w laboratorium chemicznym”"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do kierowników laboratoriów, kierowników technicznych, kierowników jakości oraz osób odpowiadających za zapewnienie jakości badań, nadzorujących wyposażenie i szacujących niepewność metod badawczych.
29.11.2017
Łódź
» "Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce -Rozporządzenie PIC "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób, firm, instytucji, które w ramach swoich kompetencji pracują lub będą pracować z zagadnieniem wywozu lub przywozu chemikaliów. Podczas szkolenia przedstawione będą podstawy prawne regulujące przywóz i wywóz chemikaliów. Część teoretyczna będzie wsparta częścią praktyczną, podczas której przedstawione będą praktyczne przykład stosowania omawianych przepisów oraz bazy danych ePIC. Część praktyczna będzie także okazją do wymiany doświadczeń, związanych z przywozem i wywozem, między uczestnikami
30.11.2017
Łódź
» "ADR od podstaw"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Dla nich, zrozumienie podstawowych zasad zapisanych w europejskiej umowie dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR), jest niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania swych obowiązków. Nie każda firma zatrudnia Doradcę DGSA i nie każdy Doradca jest jednocześnie pedagogiem, dlatego oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z tym trudnym i niejednokrotnie bardzo szczegółowo regulowanym obszarem prawa, którego nieznajomość może prowadzić do niepotrzebnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Data/MiejsceGrudzień
01.12.2017
Łódź
» "USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
01.12.2017
Łódź
» "Podatek VAT w branży TSL w 2017 r. oraz planowane zmiany w 2018r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatku VAT obowiązującymi w 2017 r., a w szczególności z transakcjami importu i „eksportu” usług branży TSL. Szkolenie ma również na celu zwrócenie uwagi na nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2017 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem (np. import usług).
04.12.2017
Łódź
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
04.12.2017
Łódź
» "„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
warsztaty
04.12.2017
Łódź
» "„Jak wprowadzić raport do KOBIZE za rok 2017 – przepisy i praktyka” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cel: Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2017.
05.12.2017
Łódź
» "„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
05.12.2017
Łódź
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI""Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
05.12.2017
Łódź
» "Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek w branży gospodarowania odpadami opakowaniowymi "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży gospodarki odpadami za sprawą kolejnych nowelizacji ustaw, m.in. o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o bateriach i akumulatorach czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzające obowiązek audytów zewnętrznych dla firm wystawiających poświadczenia odzysku lub recyklingu (DPO, DPR, EDPO, EDPR).
Udział w szkoleniu zapewnia realizację wymagań dokumentu PCA DAVE-02Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami, w zakresie dotyczącym obowiązkowych szkoleń, dla weryfikatorów środowiskowych EMAS.
06.12.2017
Łódź
» "„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
12.12.2017
Łódź
» "Sprawozdanie za rok 2017 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - ADR "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi sporządzania sprawozdań za rok 2017w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA), przedsiębiorców oraz innych osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
poprzednie