Szkolenia przeprowadzone

28.02.2020Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych
26.02.2020Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
25.02.2020Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
06.02.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.
29.01.2020Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
22.01.2020Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r.
13.12.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. SZKOLENIE ODWOŁANE
09.12.2019„Karty charakterystyki - zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi".
06.12.2019ADR - SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2019
03.12.2019System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - nowe regulacje prawne w 2019 roku (warsztaty komputerowe)
03.12.2019KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
03.12.2019Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych
02.12.2019Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
02.12.2019„Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach"
02.12.2019Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP, kody UFI – warsztaty
27.11.2019Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
26.11.2019Klasyfikacja wyrobów, ich cechy oraz wpływ parametrów na wytrzymałość powłok i warstw
25.11.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r.
20-21.11.2019Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne
15.11.2019Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
15.11.2019Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP
14.11.2019Pestycydy – system rejestracji i kontroli
25.10.2019Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
24.10.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r.
23.10.2019Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" - szkolenie odwołane
22.10.2019System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - nowe regulacje prawne w 2019 roku (warsztaty komputerowe)
21.10.2019„Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach"
18.10.2019Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wg najnowszych przepisów.
17.10.2019Produkty biobójcze – podstawowe zagadnienia z zakresu rejestracji”
09.10.2019ADR od podstaw
08.10.2019KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
04.10.2019Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
27.09.2019„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki, kody UFI – wiedza w pigułce"
25.09.2019KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
10.06.2019Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
10.06.2019„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe"
06.06.2019Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów i mechanizmu tworzenia powłoki
06.06.2019Magazynowanie produktów chemicznych
05.06.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
04.06.2019NOWY sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
29-30.05.2019Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL
24.05.2019„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
24.05.2019” Zastosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej na stanowisku laboranta.” SZKOLENIE ODWOŁANE
23.05.2019Zmiany w ADR 2019-warsztaty
22.05.2019Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
20.05.2019" Zmiany w zasadach prowadzenia działalności w branży odpadowej"
17.05.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
17.05.2019Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle najnowszych zmian w prawie
13.05.2019Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi -aktualny stan prawny.
poprzednie następne