Szkolenia przeprowadzone

21.11.2017-Ochrona środowiska w firmie-kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska
20.11.2017„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
17.11.2017Warsztaty dla osób przedłużających uprawnienia Doradcy DGSA - szkolenie odwołane
17.11.2017Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
16.11.2017Warsztaty dla Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA)- TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - obowiązkowe szkolenie pracowników - szkolenie przełożone na inny termin
16.11.2017Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – zmiany w 2017
16-17.11.2017Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL
06.11.2017Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce
19-20.10.2017Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL (BRAK MIEJSC)
18.10.2017Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
17.10.2017Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
16.10.2017„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."
12.10.2017ADR i RID zmiany w przepisach
11.10.2017Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
25.09.2017Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
25.09.2017„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
21.09.2017Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r., nowej ustawy – Prawo wodne (szkolenie przełożone)
11.09.2017„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"
21.06.2017„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
21.06.2017Przedsiębiorstwo, a przepisy dotyczące chemikaliów (szkolenie odwołane)
20.06.2017Warsztaty dla osób przedłużających uprawnienia Doradcy DGSA
19.06.2017„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"
19.06.2017Jak prawidłowo ocenić bezpieczeństwo kosmetyków?-szkolenie na komputerach
09.06.2017„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"
08.06.2017TRANSPORT DROGOWY Nowe przepisy, nowe zasady odpowiedzialności, nowe wyzwania.
07.06.2017„Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych” (szkolenie odwołane)
07.06.2017„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
05.06.2017Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
02.06.2017Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce
31.05.2017Przedsiębiorstwo, a przepisy dotyczące chemikaliów (szkolenie przełożone na 21.06.2017)
29.05.2017„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."
26.05.2017ADR 2017 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
16.05.2017Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
10.05.2017„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?” (szkolenie odwołane)
09.05.2017Skalowanie scenariuszy narażenia- warsztaty na komputerach (szkolenie odbędzie się we wrześniu 2017)
27.04.2017„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."-szkolenie przełożone na 29.05.2017
25.04.2017TRANSPORT DROGOWY Nowe przepisy, nowe zasady odpowiedzialności, nowe wyzwania.
24.04.2017Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
24.04.2017Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE (szkolenie przełożone)
21.04.2017Rozwój metod alternatywnych w toksykologii
10.04.2017Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
05.04.2017„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
30.03.2017„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”
28.03.2017Skuteczność produktu biobójczego oraz oznakowanie opakowania produktu biobójczego – najnowsze wymagania
27.03.2017TRANSPORT DROGOWY Nowe przepisy, nowe zasady odpowiedzialności, nowe wyzwania (szkolenie odwołane)
24.03.2017Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
16.03.2017ADR od podstaw
08.03.2017Warsztaty: oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
07.03.2017Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów (szkolenie przełożone na 24.03.2017)
poprzednie następne