Szkolenia przeprowadzone

28.11.2023Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe
28.11.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
27.11.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
27.11.2023„Warsztaty ADR - Spedytor 2023 - jak korzystać ze zwolnień w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych?"
24.11.2023" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
24.11.2023Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
23.11.2023Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (podstawy)
20.11.2023Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody
17.11.2023Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka ODWOŁANE
09.11.2023Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki
27.10.2023Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich - nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą
26.10.2023Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (podstawy)
26-27.10.2023" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL"
18.10.2023„Gospodarka odpadami w firmie: najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością
16.10.2023Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)-ODWOŁANE
13.10.2023-SENT i PUESC- Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT
12-13.10.2023Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD
11.10.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
06.10.2023Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
04.10.2023"Nowe obowiązki dla diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem REACH"
03.10.2023" Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”
28.09.2023Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
26.09.2023Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (przełożone 06.10.2023)
21.09.2023Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe
12.09.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
07.09.2023"Nowe obowiązki dla diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem REACH"
03.08.2023"Nowe obowiązki dla diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem REACH"
29.06.2023" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
28.06.2023 ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
27.06.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
26.06.2023„ADR, a odpady medyczne”
16.06.2023Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe
16.06.2023MATERIAŁ BADANY –oznakowanie, znaczenie, zarządzanie w systemie DPL
12.06.2023Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online)
23.05.2023„Gospodarka odpadami w firmie: najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością
23.05.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
19.05.2023Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
17.05.2023Rejestracja produktów biobójczych od podstaw
11.05.2023Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii-
11-12.05.2023" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL"
26.04.2023Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
26-27.04.2023System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP
24.04.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
18.04.2023ADR - Spedytor 2023r.
29.03.2023„Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe"
27.03.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
23.03.2023Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online)
23-24.03.2023"Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych ¬ródłowych."
16.03.2023Magazynowanie produktów chemicznych
poprzednie następne