Szkolenia przeprowadzone

12-13.04.2018Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne
11-12.04.2018" REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6."
10.04.2018Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia
09.04.2018Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018r.
19.03.2018Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów
16.03.2018Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
16.03.2018Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
14.03.2018Jak prawidłowo ocenić bezpieczeństwo kosmetyków?-SZKOLENIE ODWOŁANE
09.03.2018Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi
28.02.2018Karta charakterystyki chemikaliów – najnowsze wytyczne
28.02.2018„Zmiany w podatku VAT w branży TSL w 2018 r.”
26.02.2018Skuteczność produktu biobójczego oraz oznakowanie opakowania produktu biobójczego – najnowsze wymagania
23.02.2018Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia
16.02.2018Ewidencja i sprawozdawczość po nowelizacji ustawy o odpadach (2018r.) - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców gospodarujących odpadami
16.02.2018Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stan obecny oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
16.02.2018Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia-przełożone na 23.02.2018
06.02.2018"Sprawozdawczość do KOBIZE " –wprowadzanie raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji-odwołane
15.12.2017Warsztaty dla Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA)- TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - obowiązkowe szkolenie pracowników
11.12.2017„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”-odwołane
05.12.2017Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
04.12.2017Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
01.12.2017USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany
30.11.2017ADR od podstaw
29.11.2017Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce -Rozporządzenie PIC
23.11.2017„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
21.11.2017-Ochrona środowiska w firmie-kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska
20.11.2017„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
17.11.2017Warsztaty dla osób przedłużających uprawnienia Doradcy DGSA - szkolenie odwołane
17.11.2017Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
16.11.2017Warsztaty dla Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA)- TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - obowiązkowe szkolenie pracowników - szkolenie przełożone na inny termin
16.11.2017Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – zmiany w 2017
16-17.11.2017Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL
06.11.2017Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce
19-20.10.2017Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL (BRAK MIEJSC)
18.10.2017Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
17.10.2017Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
16.10.2017„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."
12.10.2017ADR i RID zmiany w przepisach
11.10.2017Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
25.09.2017Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
25.09.2017„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
21.09.2017Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r., nowej ustawy – Prawo wodne (szkolenie przełożone)
11.09.2017„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"
21.06.2017„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
21.06.2017Przedsiębiorstwo, a przepisy dotyczące chemikaliów (szkolenie odwołane)
20.06.2017Warsztaty dla osób przedłużających uprawnienia Doradcy DGSA
19.06.2017„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"
19.06.2017Jak prawidłowo ocenić bezpieczeństwo kosmetyków?-szkolenie na komputerach
09.06.2017„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"
poprzednie następne