Szkolenia przeprowadzone

26.03.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI - teoria + praktyka.
25.03.2021Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
23.03.2021ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM-zmiany w 2021r.
22.03.2021Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
19.03.2021Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany w 2021r (online)
18-19.03.2021Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
16.03.2021Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
11.03.2021WARSZTATY DLA OSÓB PRZEDŁUŻAJĄCYCH UPRAWNIENIA DORADCY DS. BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DGSA)
08.03.2021Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2021r - jak wprowadzać i stosować chemikalia
26.02.2021Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
25.02.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
22-23.02.2021Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw (online)
18.02.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY
16.02.2021ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM-zmiany w 2021r.
15.02.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI - teoria + praktyka.
04.02.2021„ADR 2021 - nowelizacja Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz sprawozdanie za rok 2020"
29.01.2021Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2021r - jak wprowadzać i stosować chemikalia
28.01.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
25.01.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)- PODSTAWY
16.12.2020” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty (online)
14-15.12.2020Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL (online)
11.12.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
09.12.2020Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
08.12.2020„ADR 2021 - nowelizacja Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz sprawozdanie za rok 2020"
03.12.2020„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT.INCOTERMS 2020 "
24.11.2020KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
23.11.2020"Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach - fakty i mity" (online)
19-20.11.2020Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw (online)
18.11.2020” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty (online)
16.11.2020„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" (online)
05-06.11.2020"Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych." (online)
04.11.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
29.10.2020Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
22.10.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
21.10.2020„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2020r. "(online)
07.10.2020KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
01.10.2020” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty na komputerach
30.09.2020Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia
28.09.2020„Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1271/2008 (CLP): warsztaty"
25.09.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
24.09.2020“Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji” -poziom średnio zaawansowany-
23.09.2020Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi (online)
27.08.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.-ODWOŁANE
25.08.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
03.07.2020Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia (online)
02.07.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (online)
25.06.2020“Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji” -poziom średnio zaawansowany- ODWOŁANE-
24.06.2020Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
23.06.2020„TRANSPORT ODPADÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z LECZENIEM I HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW Z COVID-19"
poprzednie następne