Szkolenia przeprowadzone

29.10.2020Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
22.10.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
21.10.2020„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2020r. "(online)
07.10.2020KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
01.10.2020” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty na komputerach
30.09.2020Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia
28.09.2020„Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1271/2008 (CLP): warsztaty"
25.09.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
24.09.2020“Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji” -poziom średnio zaawansowany-
23.09.2020Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi (online)
27.08.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.-ODWOŁANE
25.08.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)
03.07.2020Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia (online)
02.07.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (online)
25.06.2020“Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji” -poziom średnio zaawansowany- ODWOŁANE-
24.06.2020Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
23.06.2020„TRANSPORT ODPADÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z LECZENIEM I HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW Z COVID-19"
18.06.2020„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2020r. "(online)
18-19.06.2020"Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych."
17.06.2020Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. (online)
17.06.2020”Rejestracja REACH i zgłoszenie PCN- IUCLID” -szkolenie na komputerach-
16.06.2020KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (online)
15.06.2020Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną - czym są i jakie ryzyko stanowią dla zdrowia?(online)
04.06.2020„ADR 2021 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH "
03.06.2020Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi (online)
29.05.2020Barwienie produktów elewacyjnych i wewnętrznych (ONLINE)
25.05.2020„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" (online)
19.05.2020„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2020r. " (online)
18.05.2020"Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach - fakty i mity" (online)
12.05.2020Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online)
08.05.2020Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia (online)
28-29.04.2020Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
23.04.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (online)
21-22.04.2020Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL (online)
15.04.2020STOSUNEK PRACY w dobie epidemii- omówienie aspektów prawnych na podstawie propozycji “Tarczy antykryzysowej (online)
11.03.2020KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
02.03.2020Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany
28.02.2020Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych
26.02.2020Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
25.02.2020Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
06.02.2020Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.
29.01.2020Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
22.01.2020Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r.
13.12.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. SZKOLENIE ODWOŁANE
09.12.2019„Karty charakterystyki - zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi".
06.12.2019ADR - SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2019
03.12.2019System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - nowe regulacje prawne w 2019 roku (warsztaty komputerowe)
03.12.2019KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
03.12.2019Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych
poprzednie następne