Szkolenia przeprowadzone

05.04.2017„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
30.03.2017„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”
28.03.2017Skuteczność produktu biobójczego oraz oznakowanie opakowania produktu biobójczego – najnowsze wymagania
27.03.2017TRANSPORT DROGOWY Nowe przepisy, nowe zasady odpowiedzialności, nowe wyzwania (szkolenie odwołane)
24.03.2017Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
16.03.2017ADR od podstaw
08.03.2017Warsztaty: oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
07.03.2017„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."
07.03.2017Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów (szkolenie przełożone na 24.03.2017)
06.03.2017USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany
27.02.2017Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
24.02.2017Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
20.02.2017Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." (szkolenie odwołane)
17.02.2017Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
16.02.2017Scenariusze narażenia zgodnie z rozporządzeniem REACH
14.02.2017Raport do KOBIZE – zmiany w raportowaniu za rok 2016
13.02.2017Nowe przepisy w zakresie ochrony roślin i ich wpływ na rolnictwo w Polsce (szkolenie odwołane)
10.02.2017ADR 2017 I SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2016
06.02.2017„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."
31.01.2017Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym -zmiany w przepisach
30.01.2017Przedsiębiorstwo, a przepisy dotyczące chemikaliów
19.12.2016Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej
12.12.2016Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów(odwołane)
09.12.2016RID 2017 od podstaw
08.12.2016ADR 2017 I SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2016
07.12.2016Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
06.12.2016Transport multimodalny (ADR, IMDG, IATA) -odwołane szkolenie
01.12.2016„Obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy o odpadach – Ewidencja i Sprawozdawczość za 2016 r.”
29.11.2016Nowe przepisy w zakresie ochrony roślin i ich wpływ na rolnictwo w Polsce (szkolenie odwołane)
28.11.2016Rejestracja środków ochrony roślin
25.11.2016Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce (odwołane)
24.11.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
22.11.2016Transport lotniczy i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa związanego z towarami z niebezpiecznymi - IATA DGR (szkolenie odwołane)
21.11.2016Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE
18.11.2016„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”
17.11.2016Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
16.11.2016Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
27.10.2016Warsztaty: oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (szkolenie przełożone na 13.12.2016)
25.10.2016ADR od podstaw
24.10.2016Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce
21.10.2016„ADR mało znany”
19.10.2016Transport multimodalny (ADR, IMDG, IATA)
18.10.2016„Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy o odpadach.”
11.10.2016„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?” SZKOLENIE ODWOŁANE
05.10.2016Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
28.09.2016Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
26.09.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
20.06.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
17.06.2016„ADR mało znany”
poprzednie następne