Szkolenia przeprowadzone

13-14.10.2022Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD
04.10.2022Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
30.09.2022KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
29.09.2022Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online)
29-30.09.2022Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
27.09.2022WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
21.09.2022Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe (online)
09.06.2022"Zarządzanie materiałem badanym-warsztaty-
07.06.2022"Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka”
06.06.2022Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach
02-03.06.2022Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
27.05.2022WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
26-27.05.2022System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP-teoria i praktyka
26.05.2022„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
24.05.2022Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY
19.05.2022Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty zaawansowane
17.05.2022„SENT- odpady-węgiel- zmiany w 2022r"
16.05.2022Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
12-13.05.2022"Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych ¬ródłowych."
09.05.2022Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii- SZKOLENIE ODWOŁANE
29.04.2022" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
28.04.2022Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach
25.04.2022Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP
22.04.2022Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
21.04.2022„SENT- odpady- zmiany w 2022r"
08.04.2022„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
07-08.04.2022Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
29.03.2022Rejestr BDO – najnowsze obowiązki związanych z gospodarką odpadami, obejmujące zmiany wprowadzone od sierpnia 2021 r.
25.03.2022„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy." (warsztaty)
24.03.2022Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
21.03.2022„SENT- odpady- zmiany w 2022r"
18.03.2022Magazynowanie odpadów. Dostosowanie do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad magazynowania odpadów
18.03.2022„Pakiet mobilności – jakie zmiany na rok 2022?"
04.03.2022Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany (online)
03-04.03.2022Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw (online)
03.03.2022Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii-
23.02.2022Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach
22.02.2022Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
15.02.2022Rejestr BDO – najnowsze obowiązki związanych z gospodarką odpadami, obejmujące zmiany wprowadzone od sierpnia 2021 r.
12.02.2022Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
11.02.2022„Pakiet mobilności – jakie zmiany na rok 2022?"
10.02.2022„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
04.02.2022„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy." (warsztaty)
31.01.2022Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY
27.01.2022„Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości w roku 2022 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB.”
26.01.2022Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
25.01.2022Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
21.01.2022„Ewidencja i sprawozdawczość w roku 2022. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i sprawozdawczością obejmujące zmianą ustawy wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.”
14.01.2022Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online)
poprzednie następne