Szkolenia przeprowadzone

29.11.2021" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
29.11.2021„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
26.11.2021"Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka w 2021 oraz planowane zmiany” (online)
25-26.11.2021Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
24.11.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (odwołane)
22.11.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY (KODY UFI -PODSTAWY)
19.11.2021Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (online)
28-29.10.2021Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw (online)
22.10.2021Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
20.10.2021WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
14.10.2021"Zarządzanie materiałem badanym-warsztaty-
07.10.2021„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy."
30.09.2021Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach
27.09.2021Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia
24.09.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP(KODY UFI-ZAAWANSOWANE)
24.09.2021"Zarządzanie materiałem badanym-warsztaty-
23.09.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY (KODY UFI -PODSTAWY)
21.09.2021Pestycydy – system rejestracji i kontroli
23.06.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY
22.06.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
15.06.2021Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
11.06.2021" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
09.06.2021Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
26.05.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
25.05.2021Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach
24.05.2021Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
21.05.2021Planowane zmiany rozporządzeń REACH i CLP. Brexit.
20.05.2021„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2021r."
13-14.05.2021"Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych."
10.05.2021REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6.
07.05.2021Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
27.04.2021Przewóz ADR bez tablic pomarańczowych -wyłączenie 1.1.3.6 i LQ-
27.04.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)-PODSTAWY
26.04.2021Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
22.04.2021ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM-zmiany w 2021r.
15-16.04.2021Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw (online)
14.04.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-ODWOŁANE
12.04.2021Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
26.03.2021Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI - teoria + praktyka.
25.03.2021Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
23.03.2021ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM-zmiany w 2021r.
22.03.2021Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
19.03.2021Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany w 2021r (online)
18-19.03.2021Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
16.03.2021Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
11.03.2021WARSZTATY DLA OSÓB PRZEDŁUŻAJĄCYCH UPRAWNIENIA DORADCY DS. BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DGSA)
08.03.2021Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2021r - jak wprowadzać i stosować chemikalia
26.02.2021Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r
25.02.2021Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
poprzednie następne