Szkolenia przeprowadzone

24.04.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
18.04.2023ADR - Spedytor 2023r.
29.03.2023„Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe"
27.03.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
23.03.2023Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online)
23-24.03.2023"Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych ¬ródłowych."
16.03.2023Magazynowanie produktów chemicznych
14.03.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
13.03.2023Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
10.03.2023System przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT i podstawy zasad działania platformy PUESC- warsztaty
09.03.2023Ewidencja i sprawozdawczość w roku 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością
08.03.2023„Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe"
02-03.03.2023Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD (online)
28.02.2023Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (online)
24.02.2023" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
22.02.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
16.02.2023Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online)
10.02.2023Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich - nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą
07.02.2023Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości w roku 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB
30.01.2023„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
15.12.2022Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach
14.12.2022„Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości w roku 2022 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB.”
14.12.2022OBOWI¡ZKI NADAWCY, ZAŁADOWCY W ZAKRESIE MOCOWANIA I ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW w 2022r
08-09.12.2022Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
02.12.2022"Zarządzanie materiałem badanym-warsztaty-
01.12.2022Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe (online)
30.11.2022ADR 2023 i SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2022 (wg nowych przepisów Ministra Infrastruktury)
29.11.2022System przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT i podstawy zasad działania platformy PUESC- warsztaty
29.11.2022WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
24.11.2022Magazynowanie produktów chemicznych
22.11.2022Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
17-18.11.2022System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP-teoria i praktyka
08.11.2022Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii-
04.11.2022" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
27.10.2022UFI;Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty zaawansowane-bez teorii
26.10.2022Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online)
25.10.2022Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa nowej dyrektywy SUP- Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko."
21.10.2022System przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT i podstawy zasad działania platformy PUESC- warsztaty (ODWOŁANE)
19.10.2022Wzorcowanie, kalibracja i adiustacja wyposażenia badawczego
18.10.2022Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji oraz planowane zmiany
13.10.2022Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (online)
13-14.10.2022Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD
04.10.2022Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
30.09.2022KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
29.09.2022Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online)
29-30.09.2022Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne (online)
27.09.2022WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
21.09.2022Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe (online)
09.06.2022"Zarządzanie materiałem badanym-warsztaty-
poprzednie następne