Szkolenia przeprowadzone

04.06.2019NOWY sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
29-30.05.2019Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL
24.05.2019„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
24.05.2019” Zastosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej na stanowisku laboranta.” SZKOLENIE ODWOŁANE
23.05.2019Zmiany w ADR 2019-warsztaty
22.05.2019Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
20.05.2019" Zmiany w zasadach prowadzenia działalności w branży odpadowej"
17.05.2019Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
17.05.2019Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle najnowszych zmian w prawie
13.05.2019Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi -aktualny stan prawny.
19.04.2019Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
18.04.2019„Warsztaty praktyczne : Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1271/2008 (CLP)" (szkolenie zaawansowane)
16.04.2019„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe"
15.04.2019"Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach - fakty i mity"
12.04.2019Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
12.04.2019" Zmiany w zasadach prowadzenia działalności w branży odpadowej"-szkolenie odwołane
10.04.2019Klasyfikacja wyrobów, ich cechy oraz wpływ parametrów na wytrzymałość powłok i warstw
05.04.2019"Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wg najnowszych przepisów"
05.04.2019ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE
01.04.2019Magazynowanie produktów chemicznych
29.03.2019NOWY sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
25.03.2019Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
15.03.2019Rejestracja środków ochrony roślin
15.03.2019„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."- szkolenie odwołane
05.03.2019Nowe przepisy w zakresie ochrony roślin i ich wpływ na rolnictwo w Polsce-SZKOLENIE ODWOŁANE
05.03.2019Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
04.03.2019Rejestracja środków ochrony roślin
01.03.2019Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny
01.03.2019Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
28.02.2019Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty
22.02.2019Obowiązki przedsiębiorców odpadów gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość w 2019 r. Nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
18.02.2019RAPORT DO KOBIZE – OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZMIANY W RAPORCIE ZA ROK 2018 – przepisy i praktyka
08.02.2019" Karta charakterystyki chemikaliów – najnowsze wytyczne"
29.01.2019„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
22.01.2019Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów.
12.12.2018Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów i mechanizmu tworzenia powłoki
11.12.2018Magazynowanie produktów chemicznych
10.12.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
10.12.2018UZYSKANIE ZGODNOŚCI Z DOSTARCZONYM SCENARIUSZEM NARAŻENIA DLA ODCZYNNIKA, OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY MAJĄCY ZASTOSOWANIE W LABORATORIUM
10.12.2018Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE.
07.12.2018Obowiązki przedsiębiorców odpadów gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość w 2019 r. Nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
05.12.2018ADR 2019 I SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2018
04.12.2018Nowe przepisy w zakresie ochrony roślin i ich wpływ na rolnictwo w Polsce
03.12.2018Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
03.12.2018Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
03.12.2018Rejestracja środków ochrony roślin
03.12.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
30.11.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku-przełozone na 03.12.2018
26.11.2018Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
poprzednie następne