Szkolenia przeprowadzone

22.10.2018Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
15.10.2018UZYSKANIE ZGODNOŚCI Z DOSTARCZONYM SCENARIUSZEM NARAŻENIA DLA ODCZYNNIKA, OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY MAJĄCY ZASTOSOWANIE W LABORATORIUM
05.10.2018Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
05.10.2018Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki
04.10.2018Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
28.09.2018ADR od podstaw
27.09.2018Przepisy dotyczące chemikaliów po 1 czerwca 2018 – co dalej ???
26.09.2018Zmiany w zasadach prowadzenia działalności w branży odpadowej
24.09.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
24.09.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
22.06.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
15.06.2018Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE
11.06.2018Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
08.06.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" (przełożone na 22.06.2018)
06.06.2018Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów i mechanizmu tworzenia powłoki
25.05.2018Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów
25.05.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
22.05.2018Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
21.05.2018System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe SZKOLENIE PRZEŁOŻONE NA 15.06.2018
17-18.05.2018" REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6." - szkolenie odwołane
14.05.2018Rozwój metod alternatywnych w toksykologii
20.04.2018Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
20.04.2018Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – zmiany
19.04.2018Ochrona środowiska w firmie- 2018 -Kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska-
17.04.2018ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE
16.04.2018Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
12-13.04.2018Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne
11-12.04.2018" REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6."
10.04.2018Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia
09.04.2018Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018r.
19.03.2018Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów
16.03.2018Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
16.03.2018Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
14.03.2018Jak prawidłowo ocenić bezpieczeństwo kosmetyków?-SZKOLENIE ODWOŁANE
09.03.2018Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi
28.02.2018Karta charakterystyki chemikaliów – najnowsze wytyczne
28.02.2018„Zmiany w podatku VAT w branży TSL w 2018 r.”
26.02.2018Skuteczność produktu biobójczego oraz oznakowanie opakowania produktu biobójczego – najnowsze wymagania
23.02.2018Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia
16.02.2018Ewidencja i sprawozdawczość po nowelizacji ustawy o odpadach (2018r.) - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców gospodarujących odpadami
16.02.2018Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stan obecny oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
16.02.2018Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia-przełożone na 23.02.2018
06.02.2018"Sprawozdawczość do KOBIZE " –wprowadzanie raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji-odwołane
15.12.2017Warsztaty dla Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA)- TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - obowiązkowe szkolenie pracowników
11.12.2017„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”-odwołane
05.12.2017Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
04.12.2017Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
01.12.2017USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany
30.11.2017ADR od podstaw
poprzednie następne