Szkolenia przeprowadzone

07.12.2016Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
06.12.2016Transport multimodalny (ADR, IMDG, IATA) -odwołane szkolenie
01.12.2016„Obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy o odpadach – Ewidencja i Sprawozdawczość za 2016 r.”
29.11.2016Nowe przepisy w zakresie ochrony roślin i ich wpływ na rolnictwo w Polsce (szkolenie odwołane)
28.11.2016Rejestracja środków ochrony roślin
25.11.2016Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce (odwołane)
24.11.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
22.11.2016Transport lotniczy i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa związanego z towarami z niebezpiecznymi - IATA DGR (szkolenie odwołane)
21.11.2016Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE
18.11.2016„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”
17.11.2016Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
16.11.2016Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
27.10.2016Warsztaty: oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (szkolenie przełożone na 13.12.2016)
25.10.2016ADR od podstaw
24.10.2016Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce
21.10.2016„ADR mało znany”
19.10.2016Transport multimodalny (ADR, IMDG, IATA)
18.10.2016„Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy o odpadach.”
11.10.2016„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?” SZKOLENIE ODWOŁANE
05.10.2016Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
28.09.2016Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
26.09.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
20.06.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
17.06.2016„ADR mało znany”
16.06.2016„ADR 2017 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH”
16.06.2016Transport drogowy - kary, odwołania, rozwiązywania sporów
15.06.2016Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki
02.06.2016Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
31.05.2016Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
24.05.2016Rozporządzenie CLP w praktyce - warsztaty
20.05.2016ADR od podstaw
19.05.2016Ochrona zdrowia i środowiska w pracach przeciwkorozyjnych
19.05.2016ADR mało znany
18.05.2016Transport drogowy - kary, odwołania, rozwiązywania sporów
18.05.2016Produkty biobójcze – najnowsze wymagania.
17.05.2016Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
11.05.2016Najważniejsze elementy rozporządzenia REACH, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkujących/ importujących/ stosujących substancje/mieszaniny/wyroby
26.04.2016Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
26.04.2016Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
21.04.2016Udział społeczeństwa i stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po najnowszych zmianach przepisów - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej.
18.04.2016Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE
18.04.2016Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów – zmiany wchodzące w życie 01.01.2016
12.04.2016Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów
05.04.2016Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
21.03.2016ADR od podstaw
18.03.2016Transport multimodalny (ADR, IMDG, IATA)
17.03.2016Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów
16.03.2016Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP
03.03.2016Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
poprzednie następne