Szkolenia przeprowadzone

08.02.2019" Karta charakterystyki chemikaliów – najnowsze wytyczne"
29.01.2019„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
22.01.2019Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów.
12.12.2018Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów i mechanizmu tworzenia powłoki
11.12.2018Magazynowanie produktów chemicznych
10.12.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
10.12.2018UZYSKANIE ZGODNOŚCI Z DOSTARCZONYM SCENARIUSZEM NARAŻENIA DLA ODCZYNNIKA, OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY MAJĄCY ZASTOSOWANIE W LABORATORIUM
10.12.2018Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE.
07.12.2018Obowiązki przedsiębiorców odpadów gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość w 2019 r. Nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
05.12.2018ADR 2019 I SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2018
04.12.2018Nowe przepisy w zakresie ochrony roślin i ich wpływ na rolnictwo w Polsce
03.12.2018Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
03.12.2018Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
03.12.2018Rejestracja środków ochrony roślin
03.12.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
30.11.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku-przełozone na 03.12.2018
26.11.2018Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
21.11.2018Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych-ODWOŁANE
20.11.2018Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
20.11.2018Szkolenie z zakresu integralności danych oraz kontroli systemów komputerowych w systemach GLP/GMP/GCP
19.11.2018Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
29.10.2018Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany w 2018 r. _ZMIANA TERMINU na 29.10.2018-
25-26.10.2018Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne
24.10.2018Pakiet przewozowy SENT: System Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów
22.10.2018Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych
15.10.2018UZYSKANIE ZGODNOŚCI Z DOSTARCZONYM SCENARIUSZEM NARAŻENIA DLA ODCZYNNIKA, OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY MAJĄCY ZASTOSOWANIE W LABORATORIUM
05.10.2018Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
05.10.2018Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki
04.10.2018Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"
28.09.2018ADR od podstaw
27.09.2018Przepisy dotyczące chemikaliów po 1 czerwca 2018 – co dalej ???
26.09.2018Zmiany w zasadach prowadzenia działalności w branży odpadowej
24.09.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
24.09.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
22.06.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"
15.06.2018Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE
11.06.2018Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
08.06.2018„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" (przełożone na 22.06.2018)
06.06.2018Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów i mechanizmu tworzenia powłoki
25.05.2018Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów
25.05.2018Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
22.05.2018Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"
21.05.2018System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe SZKOLENIE PRZEŁOŻONE NA 15.06.2018
17-18.05.2018" REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6." - szkolenie odwołane
14.05.2018Rozwój metod alternatywnych w toksykologii
20.04.2018Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
20.04.2018Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – zmiany
19.04.2018Ochrona środowiska w firmie- 2018 -Kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska-
17.04.2018ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE
poprzednie