Szkolenia przeprowadzone

17.05.2024-SENT i PUESC- Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT
16-17.05.2024System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP
14.05.2024Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie
14.05.2024Gospodarka odpadami w firmie: najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością
10.05.2024" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
24.04.2024Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (podstawy)
16.04.2024„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
09.04.2024KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
09.04.2024SENT ODPADY wg najnowszych przepisów
25.03.2024Opakowania i odpady opakowaniowe – najnowsze zmiany od 2023 r. Stan prawny na 2024 r. z uwzględnieniem SUP (produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) oraz systemu kaucyjnego
21.03.2024Rozporządzenie REACH od podstaw
14-15.03.2024" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL"
12.03.2024Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium
06.03.2024WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
05.03.2024Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (podstawy)
29.02-01.03.2024Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD
28.02.2024Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie
27.02.2024Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
23.02.2024SENT ODPADY wg najnowszych przepisów
22.02.2024"Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”
20.02.2024KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
20.02.2024Ewidencja i sprawozdawczość za rok 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością
30.01.2024„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach."
26.01.2024Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB.
26.01.2024Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
25.01.2024SENT ODPADY wg najnowszych przepisów
14.12.2023„Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH” -bez teorii-
14.12.2023Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB.
12.12.2023"Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”
11.12.2023Rejestracja produktów biobójczych od podstaw
07-08.12.2023System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP
07.12.2023ADR - Spedytor 2023r.
06.12.2023Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
05.12.2023Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"(podstawy)
05.12.2023Ewidencja i sprawozdawczość za rok 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością
01.12.2023Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie
01.12.2023MATERIAŁ BADANY –oznakowanie, znaczenie, zarządzanie w systemie DPL
30.11.2023Przepisy w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz system kaucyjny – obowiązki związane z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach oraz planowane nowe regulacje dotyczące kaucji na opakowania
28.11.2023Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe
28.11.2023WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU
27.11.2023KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy)
27.11.2023„Warsztaty ADR - Spedytor 2023 - jak korzystać ze zwolnień w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych?"
24.11.2023" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP "
24.11.2023Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)
23.11.2023Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (podstawy)
20.11.2023Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody
17.11.2023Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka ODWOŁANE
09.11.2023Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki
27.10.2023Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich - nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą
poprzednie