Łódź, 08.10.2019

» KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542 – załącznik VIII do rozporządzenia CLP
- Cel, zakres
- podmioty odpowiedzialne za zgłoszenie
- art. 45 rozporządzenia CLP
- wyznaczone jednostki
- okresy przejściowe
- Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI)
•    Generowanie kodu UFI
•    W jaki sposób zamieszczać go na etykiecie
•    Rozwiązania alternatywne
- zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie
•    Format przekazywanych informacji
•    Stężenia składników mieszanin
•    narzędzie do zgłaszania
- unijny zharmonizowany system kategoryzacji produktów (The EU Product Categorisation System (EU PCS)
- studium przypadków
- do kiedy ELDIOM będzie funkcjonował?
2. Dyskusja, uwagi, problemy z nową procedurą zgłaszania

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 08.10.2019 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  725,70 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 08.09.2019 : 570,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 22 osoby)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 06.10.2019Zgłoszenie fax Zgłoszenie online