Łódź, 20.05.2019

» " Zmiany w zasadach prowadzenia działalności w branży odpadowej"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Od pewnego czasu nasilały się informacje o masowym wwożeniu do Polski odpadów zza granicy. Większość z nich wjeżdżała jako odpady z tzw. listy zielonej, które nie wymagały pozwoleń, z przeznaczeniem do recyklingu w naszych zakładach przetwarzania. W praktyce często były to odpady zbliżone do komunalnych, które nie nadawały się ani do recyklingu, ani do składowania. Magazyny tych odpadów, legalne i nielegalne, rosły i paliły się. Seria pożarów wiosną bieżącego roku spowodowała, że prawo gospodarki odpadami zostało, w trybie nagłym, zaostrzone. Zmieniono ustawę o odpadach, prawo ochrony środowiska i ustawę o inspekcji ochrony środowiska. Powstają nowe rozporządzenia wykonawcze. Kluczowe zmiany dotyczą zbierających i przetwarzających odpady, ale także wytwarzający odpady winni o nich wiedzieć, by móc legalnie przekazywać wytworzone przez siebie odpady. Upłynął także termin wpisu do Bazy Danych o Odpadach i uzyskany numer rejestrowy należy zamieszczać w dokumentach odpadowych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy są odpowiedzialni za gospodarką odpadami w swoim miejscu pracy.

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach zmienione po serii pożarów odpadów.
2.    Kto może prowadzić działalność odpadową?
3.    Wymagania dotyczące własności terenu.
4.    Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, a działalność odpadowa.
5.    Zabezpieczenie ppoż terenów związanych z gospodarka odpadami.
6.    Monitoring wizyjny działalności odpadowej.
7.    Zabezpieczenie finansowe działalności odpadowej.
8.    Rejestr BDO

> Wykładowca: Wieloletni nauczyciel akademicki, a obecnie praktyk, doradca, wykładowca i konsultant połączonych branż: odpady, ochrony środowiska, BHP, ADR, CLP i REACH,  właściciel zakładu utylizacji odpadów.

> TERMIN: 20.05.2019 r. godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 530,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 651,90 zł

>rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 18.05.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online