Łódź, 15.04.2019

» "Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach - fakty i mity"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.      Zasada 3 R
2.      ECVAM – rola i zadania
3.      OECD  - rola, zadania, wytyczne
4.      Walidacja metod alternatywnych
5.      Badania in vitro (hodowla komórek i tkanek)
6.      Jak wyposażyć pracownię hodowli komórkowej?
7.      Dobra Praktyka Laboratoryjna  - najważniejsze zagadnienia
8.      Przegląd wytycznych OECD dotyczących metod alternatywnych
§  Działanie cytotoksyczne – szczegółowe omówienie procedur
§  Działanie fototoksyczne – szczegółowe omówienie procedur
§  Działanie żrące i drażniące na skórę – szczegółowe omówienie procedur
§  Działania drażniącego oka – szczegółowe omówienie procedur
§  Działania genotoksycznego/mutagennego - szczegółowe omówienie procedur
§  Działania uczulającego
§  Absorpcji przez skórę
9.      Organ on chip
10.   Dyskusja

> Wykładowca: Specjalista - Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 15.04.2019 r.  godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 713,40  zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.04.2019


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online