Łódź, 15.03.2019

» Rejestracja środków ochrony roślin

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

 • zaproszenie
 • Zgłoszenie fax
  Zgłoszenie online
  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

  1.    Informacje ogólne o środkach ochrony roślin i chemicznej ochronie roślin (rodzaje środków, środki ochrony roślin a produkty biobójcze, środki biologiczne, formy użytkowe, skład chemiczny, niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem, zatrucia)
  2.    Wymagania dotyczące zatwierdzania substancji aktywnej do stosowania w Unii Europejskiej (przepisy, zasady dopuszczenia substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską, zasady oceny).

  3.    Wymagania dotyczące rejestracji środków ochrony roślin w państwach członkowskich: procedura rejestracji, zakres dokumentacji, którą należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, jednostki odpowiedzialne w Polsce

  4.    Wymagania dotyczące jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia badań nad skutecznością środków ochrony roślin (obowiązki i prawa względem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Ministerstwa Rolnictwa) (Dobra praktyka eksperymentalna, GEP).
  5.    Status rejestracji adiuwantów.

  6.    Niektóre zagadnienia związane z rejestracją: import równoległy, wzajemne uznawanie zezwoleń, czy obowiązkowa integrowana ochrona wpłynie na rejestrację?, Biopreparaty: co trzeba rejestrować, a czego nie trzeba?, wybrane dane dotyczące rynku środków ochrony roślin w Polsce.

  7.    Dyskusja, pytania.

  > Wykładowca: Specjalista, Instytut Ochrony Roślin

  > TERMIN: 15.03.2019 r.  godz. 10.00 - 16.00

  > MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

  > cena: 640,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:787,20  zł

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.03.2019  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online