Łódź, 01.04.2019

» Magazynowanie produktów chemicznych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1. Kodeks Pracy a chemikalia.
2.    Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – jakie dokumenty mają obowiązek dostarczyć dostawcy substancji/mieszanin chemicznych odbiorcom.
3.    Karta charakterystyki – istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie.
4.    Jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
5.    Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.
6. Magazynowanie, a przepisy pożarowe.
7. Konfekcjonowanie produktów.
8. Odpady.
9. Przepisy dotyczące magazynowania wynikające z dyrektywy Seveso.
10. Pakowanie chemikaliów w magazynie, a przepisy UMOWY ADR

> Wykładowcy: Specjalista praktyk o wieloletnim doświadczeniu w zakresie postępowania, transportu oraz przechowywania chemikaliów

> TERMIN: 01.04.2019 r.  godz. 10:00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 30.03.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online