Warszawa, 18.04.2019

» „Warsztaty praktyczne : Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1271/2008 (CLP)" (szkolenie zaawansowane)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

Krótkie przypomnienie kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zawartych w rozporządzeniu CLP.
Przygotowane przez wykładowcę materiały teoretyczne:
1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia, zgodnie z CLP:
- fizyczne, - zagrożenia dla zdrowia, - zagrożenia dla środowiska (klasyfikacja substancji i mieszanin ze względu na zagrożenie dla środowiska zgodnie z wymaganiami 2 ATP do CLP)
2. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP zostaną wykorzystane podczas praktycznych ćwiczeń (warsztatów) dotyczących klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych.

Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - WARSZTATY
1.    Klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP.
2.    Klasyfikacja mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP (klasyfikacja na podstawie wyników badań przeprowadzonych na mieszaninie, metody obliczeniowe, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych).
3.    Sporządzanie etykiety na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji
substancji/mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.

> Wykładowca: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 18.04.2019r. godz. 10:00 - 16:00

> MIEJSCE: centrum Warszawy (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 713,40 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 18.03.2019 : 560,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 16.04.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online