Łódź, 28.02.2019

» Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Od dnia 1 grudnia 2010 roku substancje, a od dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny wprowadzane do obrotu są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, przedsiębiorstw magazynujących lub transportujących chemikalia. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za przygotowywanie etykiet substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w  zakresie oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy podczas szkolenia poznają w sposób praktyczny wymagania dotyczące oznakowania substancji i mieszanin zawarte w rozporządzenia CLP .

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.  Informacje ogólne dotyczące rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia CLP (kolejne ATP – adaptacje do postępu technicznego – do rozporządzenia CLP).
2. Podstawowe obowiązki nałożone przez rozporządzenie CLP na producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów substancji/mieszanin chemicznych.
3. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – karty charakterystyki (Jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystyki: NDS; numery rejestracyjne; dane fizykochemiczne; dane toksykologiczne; dane ekotoksykologiczne; klasyfikacja transportowa; informacje o bezpiecznym magazynowaniu substancji/mieszanin chemicznych; środki ochrony indywidualnej).
4. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP – czyli jakie informacje należy zamieścić na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie:
a) język w jakim powinna być przygotowana etykieta,
b) wielkość etykiety, wielkość piktogramów,
c) identyfikator produktu,
d) zwroty dotyczące bezpiecznego stosowania substancji/mieszanin chemicznych (zwroty P) – jak dobrać zwroty P w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny,
e) kod UFI - dodatkowy element na oznakowaniu,
f) etykieta CLP a etykieta transportowa,
g) wyłączenia z ogólnych zasad oznakowania – kiedy można stosować, do jakich substancji/mieszanin,
h) dodatkowe informacje zawarte na etykietach wymagane poprzez rozporządzenie CLP oraz inne akty prawne.
5. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin zawarte w przepisach rozporządzenia CLP (zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie).
6. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych a sekcja 2.2 karty charakterystyki.
7. Przykład oznakowania (etykiety) mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
8. Najczęściej zadawane pytania/wątpliwości co do oznakowania substancji/mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
............................................................................................
Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - Warsztaty
1. Sporządzanie etykiet substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
2. Sporządzanie etykiet mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
3. Ocena poprawności etykiety substancji/mieszaniny chemicznej.

> Wykładowca: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 28.02.2019 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 30.01.2019 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 26.02.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online