Łódź, 25.02.2019

» ADR 2019 I SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2018

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

-    Sprawozdanie za rok 2018z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
-    ADR 2019- nowelizacja Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych       
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników      z wymaganiami dotyczącymi sporządzania sprawozdań za rok 2018w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz  ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:
−    Zalecenia ONZ (wydanie 20. i 21.); ADR; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;
−    ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;
−    harmonizacja polskich tekstów ADR i RID (przepisy kolejowe).
2.    Kiedy można, a kiedy trzeba po nowemu?  - okresy przejściowe:
−    stosowanie ADR w wersjach 2017 i 2019 w przewozach krajowych i międzynarodowych;
−    kary za niestosowanie znowelizowanych przepisów
3.    Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie za rok 2018z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?
−    charakterystyka podstaw prawnych;
−    uczestnicy przewozu i ich działalność objęta sprawozdaniem;
−    analiza formularza sprawozdania;
−    przykładowe sprawozdanie - ćwiczenia.
4.    Na czym polegają zmiany wprowadzane do ADR? - charakterystyka nowych wymagań przewozowych, w tym:
−    przepisów ogólnych i definicji;
−    zwolnień z wymagań ADR;
−    klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
−    wykazu towarów niebezpiecznych i przepisów szczególnych;
−    doboru opakowań, cysterny i pojazdów;
−    procedur nadawczych, nalepek ostrzegawczych i znaków;
−    przewozu luzem, w tym stosowania elastycznych kontenerów do przewozu luzem;
−    wymagań konstrukcyjnych dla pojazdów do przewozu w cysternach.
5.    Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej; sprawne posługiwanie się przepisami ADR - ćwiczenia
6.    Informacja nt. bieżących i planowanych prac nad nowelizacją ADR i przepisów krajowych
7.    Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja

> Wykładowca:  dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ds. ADR

> TERMIN: 25.02.2019 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 25.01.2019 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 23.02.2019


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online