Łódź, 22.01.2019

» Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Substancje legalnie występujące na rynku
- rejestracja i numery rejestracyjne
- sposób postępowania podczas importu substancji
- info o wyłącznym przedstawicielu
- baza substancji zarejestrowanych
- tonaż – zmiana podejścia
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
- zapasy
- postępowanie dalszych użytkowników

2.    Substancje SVHC i procedura zezwoleń
- data ostateczna
- data przedłożenia wniosku
- substancje SVHC i przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
- warunki zezwolenia
- zgłoszenie informacji do ECHA
- czy można stosować substancję z załącznika XIV

3.    Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenia – nowa forma zgłoszenia
- art. 15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany
- kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy  go generować
- okresy przejściowe
- czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?
- informacje potrzebne do zgłoszenia
- gdzie znaleźć wytyczne, wskazówki, poradniki

4.    Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

>Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 22.01.2019. r. godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

>  cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 20.01.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online