Gliwice, 05.06.2019

» Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Zapraszamy do udziały w szkoleniu przedstawicieli branży farb i lakierów oraz osób zainteresowanych tematyką.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-14:30)

1. Ocena stopnia przygotowania powierzchni serii 8501, 8502 I 8503.
2. Badania farb w stanie ciekłym: gęstość, lepkość, zawartość substancji
lotnych, zawartość VOC, stopień roztarcia, stopień wyschnięcia.
3. Badania właściwości fizyko-mechanicznych: grubość, przyczepność (3
metody), twardość (3 metody), giętkość, tłoczność, odporność na uderzenie.
4. Właściwości optyczne: barwa, połysk, krycie.
5. Właściwości ochronne: badania w komorze solnej, wilgotnościowej i UV -
badania oddziaływania pojedynczego czynnika i łączone, warunki stałe i
cykliczne.
6. Ochrona przed korozją - PN-EN ISOP 12499.
7. Metale pokrywane metodą ciągłą - normy serii 13523.
8. Drewno - normy serii 927.
9. Mury i beton: na zewnątrz - normy serii 1062; wewnątrz - normy serii
13300.
+ każdy uczestnik otrzyma spis aktualnych norm z serii: przygotowanie
powierzchni, farby i lakiery, spoiwa i inne, technologie malowania.

> Wykładowca: Specjalista - Instytut IMPiB, OZ Gliwice

> TERMIN: 05.06.2019 r. godz. 09.00 - 14:30

> MIEJSCE: centrum Gliwic (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:713,40 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 05.05.2019 : 560,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 03.06.2019

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online