Łódź, 12.04.2019

» Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

> Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejna część - III: karty charakterystyki-22.05.2019

> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
•    wymiary i wygląd etykiety
•    wielkość piktogramu
•    pierwszeństwo piktogramów
•    zapis w karcie charakterystyki
•    język i ułożenie informacji na etykiecie
•    informacje uzupełniające na etykiecie
•    odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków
•    kod UFI
•    częste problemy
    2. Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce wytycznych dotyczących oznakowania substancji i mieszanin

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 12.04.2019.  godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

>  cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  cena za zgłoszenie do 12.03.2019 : 540,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 10.04.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online