Łódź, 05.03.2019

» Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH"

> Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym (3 części) poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części- II: Oznakowanie -12.04.2019, III: karty charakterystyki 22.05.2019.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
a)    założenia rozporządzenia CLP
- omówienie kryteriów klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia
- wytyczne odnoszące się do klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia fizyczne
- kryteria klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla środowiska
•    ważne definicje
•    gdzie podać w karcie charakterystyki informacje dotyczące klasyfikacji
•    zanieczyszczenia substancji – w jaki sposób podejść do klasyfikacji
•    sposób postępowania podczas dokonywania klasyfikacji
•    rozwiązywanie problemów
•    wartości graniczne
•        rola i zastosowanie oceny eksperta
•        specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
•        zasady pomostowe dla mieszanin
•    identyfikacja i analiza informacji dostępnych dla substancji i mieszanin
•    w jaki sposób podejść do produktów sprowadzonych spoza UE

2. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych  korzystając z kryteriów podanych w rozporządzeniu CLP.

>Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 05.03.2019. r. godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

>  cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł
>   rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 05.02.2019 : 540,00zł netto za osobę

UWAGA: Przy zgłoszeniu na cześć I, II, III w ramach bloku tematycznego „Karty charakterystyki” uzyskują Państwo rabat 5% niezależnie od uzyskanych pozostałych rabatów.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 03.03.2019

Zgłoszenie online