Łódź, 10.12.2018

» Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest do specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, pracowników wydziałów ochrony środowiska w urzędach, a także przewoźników międzynarodowych.

   Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Omówienie podstawowych aktów prawnych
•    Unijnych
> Dyrektywa 2008/98/WE wraz ze zmianami
> Rozporządzenie 1013/2006 wraz ze zmianami
> Rozporządzenie 1418/2007 wraz ze zmianami
•    Krajowych
> Ustawa o odpadach
> Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
2. Zmiany w klasyfikacji odpadów
3. Procedury stosowane w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
•    Ogólne obowiązki w zakresie informowania art. 18 rozporządzenia 1013/2006
•    Pisemne zgłoszenie i zgoda art. 4 rozporządzenia 1013/2006
> Zastosowanie
>Zgłaszający
> Dokumenty zgłoszenia, przesyłania
> Zawartość – informacje i dokumentacja
> procedura
4. Gwarancja finansowa
5. Umowa z odbiorcą
> Operacja ostateczna
>  Operacje przejściowe
6. Procedura wysyłkowa
•    Informowanie władz, sposób, terminy
7. Opłata administracyjna
8.Powiązane najnowsze orzecznictwo ETS
9.Odpad produkcyjny/produkt uboczny
•    Wymagania dla produktu ubocznego
10. Koniec statusu odpadów, kierunki rozwoju przepisów prawa
11. Nowości w prawie.
12. Studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja

> Wykładowca: Specjalista,  Wieloletni pracownik administracji publicznej

> TERMIN: 10 12.2018 r. godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 676,50zł
>   rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 05.12.2018
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online