Łódź, 10.12.2018

» „Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1) Podstawowe informacje o rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów tego rozporządzenia:
- kto jest odpowiedzialny za klasyfikację substancji/mieszanin chemicznych,
- kto jest odpowiedzialny za oznakowanie i opakowanie substancji/mieszanin chemicznych,
- załącznik VI do rozporządzenia CLP – substancje posiadające zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie,
- wykaz klasyfikacji i oznakowania,
2) Podstawy klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:
- kryteria klasyfikacji substancji chemicznych,
- sposób klasyfikacji mieszanin,
- gdzie znaleźć dane wykorzystywane podczas klasyfikacji.
3)Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
4) Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.
5) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – jakie dokumenty mają obowiązek dostarczyć dostawcy substancji/mieszanin chemicznych odbiorcom.
6) Karta charakterystyki – istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie, znajdujące się w kartach charakterystyki:
- etykieta a sekcja 2.2 karty charakterystyki,
- informacje wykorzystywane do klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych zawarte w kartach charakterystyki,
- gdzie znaleźć w karcie charakterystyki informacje o warunkach magazynowania substancji/mieszanin chemicznych,
- gdzie znaleźć informacje o wartościach NDS,
- informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych zawarte w kartach charakterystyki.

> Wykładowca: Główny specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 10.12.2018r. (poniedziałek) godz. 10:00 - 16:00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 08.12.2018
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online