Łódź, 16.02.2018

» Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stan obecny oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – planowane zmiany  ramach projektu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, - zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów, - zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.
2.    Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki, zmiany od 1 stycznia 2018r
3.    Lekkie  torby na zakupy z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
4.    Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy, w tym:
- wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, - produkujący na zlecenie, - przedsiębiorcy dodający opakowania, - przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych.
5.    Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu.
6.    Obowiązek rejestracji przedsiębiorców w rejestrze stanowiącego część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
7.    Podstawowe definicje –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
8.    Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu.
9.    Wymagania zasadnicze dla opakowań.
10.    Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe.
11.    Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków: a) samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce, b) organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- obliczanie wymaganych poziomów – zmiany o 1 stycznia 2018 roku,
- obowiązek uwzględniania przez organizacje odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw  domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu – zmiany od 1 stycznia 2018 roku.
12.    Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:  zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego, - zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne, - samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, - porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp., - wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków, - odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
13.    Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
14.    Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku w zasadach jej wystawiania: - DPO i DPR,  - EDPO i EDPR.
15.    Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia; program akredytacyjny opracowany przez PCA.
16.    Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku, - możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
17.    Opłaty produktowe.
18.    Sprawozdania w zakresie opakowań oraz produktów w opakowaniach sporządzanego przez przedsiębiorcę i organizację odzysku.
19.    Obowiązki organów administracji publicznej.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie Środowiska.
> TERMIN: 16.02.2018 r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi

HOTEL TOBACO (przy Dworcu Łódź Kaliska)
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

>  cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)
  
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.   
                               
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 14.02.2018
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online