Łódź, 19.03.2018

» Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1)    Podstawowe definicje i zakres ustawy.
2)    Klasyfikowanie odpadów, katalog odpadów – zmiany w zakresie właściwości odpadów niebezpiecznych wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
3)    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz zasada bliskości.
4)    Wymagania dla zbierania, magazynowania, przetwarzania odpadów.
5)    Transport odpadów – zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach.
6)    Produkt uboczny, utrata statusu odpadów.
7)    Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów.
8)    Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz Rejestr – jak uzyskać wpis do rejestru, wniosek o wpis do rejestru.
9)    Ewidencja odpadów – obowiązujące przepisy oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
10)    Obowiązki sprawozdawcze za 2017 r. wynikające z ustawy o odpadach.
11)    Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne –zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie  Środowiska.
> TERMIN: 19.03.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)

> cena za zgłoszenie do 19.02.2018 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 17.03.2018
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online